Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-20 av 33 treff
Viser 1-20 av 33 treff
12

Ta en utdanning som Helsefagarbeider!

En utdanning som Helsefagarbeider passer for deg som ønsker å jobbe med omsorg, pleie, ernæring og miljøarbeid. Du må kunne vise vennlighet og respekt for mennesker med ulike bakgrunner og behov. Du møter pasienter i alle aldre og hjelper til med de fleste daglige gjøremål, alt fra personlig hygiene til å forberede måltider. Som Helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp. Du må ha kompetanse til å utføre grunnleggende førstehjelp samt ivareta pasientsikkerhet. 

Som Helsefagarbeider bidrar du i folkehelsearbeidet ved å hjelpe pasienter og brukere med å legge til rette for et mer aktivt liv, samt å mestre hverdagen. Du vil også være med på å forebygge ensomhet. Målet med utdanningen er at du skal bli en profesjonell yrkesutøver med empati og evne til å yte helhetlig omsorg for mennesker med ulike behov. 

Hvordan blir du Helsefagarbeider?

Helsefagarbeider er en beskyttet tittel. Det betyr at du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å utøve yrket. 

Det er to måter å ta fagbrev som Helsefagarbeider på. De fleste oppnår yrkestittelen gjennom Vgs. På Vg1 velger du linjen Helse- og oppvekst fag, og på Vg2 velger du linjen Helsearbeiderfag. Dette følges opp med 2 år i praksis innen Helsearbeiderfaget. Ved fullført og bestått utdanning oppnår du autorisasjon som Helsefagarbeider. 

Du kan også ta en yrkesrettet utdanning. Det kan tildeles plass for deg som vil gjennomføre fagprøve på grunnlag av realkompetanse. Det kan gjøres opptak og tildeles plass til deg som vil gjennomføre fagprøve på. Tenk på at opptakskrav kan variere mellom ulike læresteder.

Hva gjør en Helsefagarbeider og hvor kan du jobbe? 

Som helsefagarbeider har du ulike og varierte arbeidsoppgaver, avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber. Du vil møte mennesker med ulike utfordringer. Noen er syke, mens andre kan ha nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Som Helsefagarbeider kan du arbeide på ulike steder, som for eksempel på sykehus, sykehjem, i psykiatrien eller i hjemmetjenesten. 

Vanlige arbeidsoppgaver som Helsefagarbeider er: 

 • Sykepleie for akutt eller kronisk syke mennesker 
 • Assistere med personlig hygiene, påkledning, trening og forflytning
 • Tilberede måltider kartlegge ernæringsbehov
 • Utføre førstehjelp ved behov
 • Dokumentasjon av behandlende tiltak, hvilken helsehjelp som gis til pasienten og hvorfor. 

Du må regne med å jobbe turnus som Helsefagarbeider. Det vil si at du jobber til ulike tider av døgnet, med varierende arbeidstider fra dag til dag eller uke til uke. 

Du kan også velge å jobbe som nattevakt på en institusjon eller i hjemmetjenesten. 

Videreutdanning som Helsefagarbeider

En utdanning som Helsefagarbeider gir deg muligheter til utvikling utover yrkestittelen du får ved fullført utdanning og bestått fagprøve. Du har mulighet til å ta videreutdanning på fagskole og kan velge ulike retninger, som for eksempel:

 • Eldreomsorg
 • Barsel- og barnepleie
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Habilitering og rehabilitering
 • Ernæring
 • Helseadministrasjon
Sammenlign
Meld deg på vårt nyhetsbrev

*