Viser 1-20 av 36 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 36 treff
1
2

Ta en utdanning som Helsefagarbeider!

En utdanning som Helsefagarbeider passer for deg som ønsker å jobbe med omsorg, pleie, ernæring og miljøarbeid. Du må kunne vise vennlighet og respekt for mennesker med ulike bakgrunner og behov. Du møter pasienter i alle aldre og hjelper til med de fleste daglige gjøremål, alt fra personlig hygiene til å forberede måltider. Som Helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp. Du må ha kompetanse til å utføre grunnleggende førstehjelp samt ivareta pasientsikkerhet. 

Som Helsefagarbeider bidrar du i folkehelsearbeidet ved å hjelpe pasienter og brukere med å legge til rette for et mer aktivt liv, samt å mestre hverdagen. Du vil også være med på å forebygge ensomhet. Målet med utdanningen er at du skal bli en profesjonell yrkesutøver med empati og evne til å yte helhetlig omsorg for mennesker med ulike behov. 

Hvordan blir du Helsefagarbeider?

Helsefagarbeider er en beskyttet tittel. Det betyr at du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å utøve yrket. 

Det er to måter å ta fagbrev som Helsefagarbeider på. De fleste oppnår yrkestittelen gjennom Vgs. På Vg1 velger du linjen Helse- og oppvekst fag, og på Vg2 velger du linjen Helsearbeiderfag. Dette følges opp med 2 år i praksis innen Helsearbeiderfaget. Ved fullført og bestått utdanning oppnår du autorisasjon som Helsefagarbeider. 

Du kan også ta en yrkesrettet utdanning. Det kan tildeles plass for deg som vil gjennomføre fagprøve på grunnlag av realkompetanse. Tenk på at opptakskrav kan variere mellom ulike læresteder.

Hva gjør en Helsefagarbeider og hvor kan du jobbe? 

Som helsefagarbeider har du ulike og varierte arbeidsoppgaver, avhengig av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber. Du vil møte mennesker med ulike utfordringer. Noen er syke, mens andre kan ha nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Som Helsefagarbeider kan du arbeide på ulike steder, som for eksempel på sykehus, sykehjem, i psykiatrien eller i hjemmetjenesten. 

Vanlige arbeidsoppgaver som Helsefagarbeider er: 

 • Sykepleie for akutt eller kronisk syke mennesker 
 • Assistere med personlig hygiene, påkledning, trening og forflytning
 • Tilberede måltider kartlegge ernæringsbehov
 • Utføre førstehjelp ved behov
 • Dokumentasjon av behandlende tiltak, hvilken helsehjelp som gis til pasienten og hvorfor. 

Du må regne med å jobbe turnus som Helsefagarbeider. Det vil si at du jobber til ulike tider av døgnet, med varierende arbeidstider fra dag til dag eller uke til uke. 

Du kan også velge å jobbe som nattevakt på en institusjon eller i hjemmetjenesten. 

Videreutdanning som Helsefagarbeider

En utdanning som Helsefagarbeider gir deg muligheter til utvikling utover yrkestittelen du får ved fullført utdanning og bestått fagprøve. Du har mulighet til å ta videreutdanning på fagskole og kan velge ulike retninger, som for eksempel:

 • Eldreomsorg
 • Barsel- og barnepleie
 • Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Habilitering og rehabilitering
 • Ernæring
 • Helseadministrasjon

Vanlige spørsmål

 • Helsefagarbeidere, tidligere kalt hjelpepleier eller omsorgsarbeider, jobber i helse- og sosialtjenesten og utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere. Helsefagarbeidere skal kunne utøve profesjonell helsehjelp, grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet.

 • Helsefagarbeidere har varierte oppgaver, avhengig av pasienten eller brukerens behov. Vanlige arbeidsoppgaver kan for eksempel være å assistere med personlig hygiene og trening, gjennomføre grunnleggende sykepleie, dokumentere pasientforhold og utøve førstehjelp ved behov. 

 • For å bli en helsefagarbeider må du fullføre to år teoretisk utdanning i helsefagarbeid på videregående skole, etterfulgt av to år praktisk opplæring i én eller flere godkjente institusjoner. Første studieår består av helse- og oppvekstfag. Det andre studieåret kan du velge mellom å gå helsefagarbeid eller ambulansefag. Praksis foregår vanligvis på sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

 • Helsefagarbeidere kan arbeide på ulike steder som sykehus, sykehjem eller ved institusjoner innen psykiatri, rusomsorg og hjemmetjenesten. Andre jobber også innen barsel- og barnepleie, psykisk helsearbeid, rehabilitering og kreftomsorg, men ofte krever disse yrkesområdene at du har en videreutdanning innen fagområdet.

 • Helsefagarbeidere tjener normalt mellom 40.000-43.000 kr i måneden i snitt. Lønnen kan variere mellom kjønn og ulike sektorer, men påvirkes også av ansiennitet. Les om jobb og lønn for helsefagarbeidere for mer detaljert informasjon.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!