Vis studentum.no som: Mobil

Kirurgisk virksomhet

Fagskolen i Viken
Sammendrag
Deltid
2 år, 60 studiepoeng (nettbasert)
Fagskole
Høst
Ja
Fredrikstad, Nettstudier
Startdatoer
Fredrikstad
Høst 
Nettstudier
Høst 

Kirurgisk virksomhet

kirurgisk virksomhet

Fagskoleutdanning i Kirurgisk virksomhet

En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet vil kunne bidra på et høyere faglig nivå innen behandlingen av kirurgiske pasienter. Dette studiet gir økt kompetanse innen hygiene og smittevern, sterilforsyning og det kirurgiske pasientforløpet.

En sammensatt pasient- og brukergruppe, rask omstillingstakt, sterke krav til effektivitet og prioritering og mer kvalitetsbevisste pasienter og pårørende stiller store krav til helsefagarbeiderens utviklings- og endringskompetanse.
Studiet vil gi kompetanse som omfatter praktisk pleie- og omsorg til kirurgiske pasienter, innen sterilforsyning og i støttefunksjoner på operasjonsavdelinger.

En helsefagarbeider med videreutdanning innen kirurgisk virksomhet må være pliktoppfyllende, pålitelig og nøyaktig. Funksjonen krever evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper, men må også kunne jobbe selvstendig. Videre er evnen til å prioritere oppgaver, fleksibilitet og god arbeidskapasitet viktig.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av forelesninger, simulering og ferdighetstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg inneholder studiet 2 x 6 ukers praksis med 30 timer/uke på relevante praksisplasser. Du kan gjennomføre praksis på egen arbeidsplass dersom arbeidsoppgavene er relevante for studiet.

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og er inndelt i 3 emner med teoretisk innhold, i tillegg kommer et eget emne for praksis.

1.    Mikrobiologi, hygiene og smittevern
2.    Medisinskteknisk utstyr, kirurgiske instrumenter og instrumenthåndtering
3.    Det kirurgiske pasientforløpet   
4.    Praksis 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen spesialist- og kommunehelsetjenesten innen det kirurgiske pasientforløpet, sterilforsyning og varelogistikk til operasjonsvirksomhet i helseinstitusjoner som sykehus, helsehus, legevakt, legekontorer og andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis.

For kontakt eller mer informasjon om Kirurgisk virksomhet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider fra studieretning for helse- og oppvekstfag. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.

2. Generell studiekompetanse og autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Søkere må levere politiattest ved opptak.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning, nettbasert, 60 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kirurgisk virksomhet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Viken

Fagskolen i Viken

Vår spesialkompetanse er å gi deg spesialkompetanse

Vi har lang tradisjon med å utdanne fagfolk, faktisk 125 års erfaring med etter- og videreutdanningstilbud til fagarbeidere. Som offentlig fagskole er vi stolt av å være Norges største, med 1600 studenter. Vi er opptatt av kvalitet i våre utdanninger og at våre studenter vil få relevant fagkompetanse som yrkessektoren etterspør. Vi er kjent for nært samarbeid med yrkessektoren, slik at vi hele tiden tilbyr og videreformidler den nyeste fagkompetansen i markedet. 

Våre fagskolestudier er korte yrkesrettede, som kan tas over 2-4 år, på heltid, deltid, eller nettbaserte utdanningsløp. 

I 2020 ble vi Fagskolen i Viken etter sammenslåing av tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen Oslo og Akershus (studier tilknytning til Akershus).

Nærhet til fagmiljøene – Dette er våre studiesteder i Viken.

Det er viktig for fagmiljøene å kunne oppdatere sin fagkompetanse i nærmiljøet. Vi har derfor 8 studiesteder i Viken fylkeskommune;

  • Fredrikstad
  • Kongsberg
  • Vestby
  • Strømmen
  • Rud
  • Bjørkelangen
  • Geilo
  • Indre Østfold
Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Viken

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Viken

Fagskolen i Viken

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

Tlf: 69 38 13 00

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kirurgisk virksomhet:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Du kan kanskje også være interessert i: