09 nov 2022

Slik blir du helsefagarbeider

Hva gjør en helsefagarbeider?

En helsefagarbeider bidrar til folkehelsearbeid ved å hjelpe pasienter og brukere med å legge til rette for et mer aktivt liv, samt å mestre hverdagen. Helsefagarbeideren hjelper mennesker i alle aldre med daglige gjøremål, alt fra å forberede måltider til personlig hygiene. Som helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp. Du må derfor ha kompetanse til å utføre grunnleggende førstehjelp samt ivareta pasientsikkerhet. Du vil også være en del av arbeidet med å forebygge ensomhet.

Hvem passer som helsefagarbeider? 

Det er er par personlige egenskaper som er fine å ha dersom du ønsker å bli en helsefagarbeider. Noen av de viktigste egenskapene er at du er omsorgsfull og glad i mennesker. I løpet av en arbeidsdag kan du risikere å møte mennesker med veldig ulik bakgrunn og livssituasjon, hvor det vil være en fordel om du er åpensindig og tålmodig. Det er også viktig at du er god på kommunikasjon, samarbeid og omstilling. Høres dette ut som noe for deg?

Vil du vite mer om helsefagarbeid?

Motta tips om utdanninger innen helsefagarbeid og månedlig inspirasjon

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll inn din e-post her

Hvordan blir jeg en helsefagarbeider? 

Helsefagarbeider er en beskyttet tittel. Det betyr at du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å utøve yrket. Målet med utdanningen er at du skal bli en profesjonell yrkesutøver med empati og evne til å yte helhetlig omsorg for mennesker med ulike behov. 

Helsefagarbeider gjennom fagbrev

Du kan ta fagbrev som helsefagarbeider på to ulike måter. De fleste oppnår yrkestittelen gjennom Vgs. I Vg1 velger du linjen Helse- og oppvekst fag og fortsetter på linjen Helsearbeiderfag i Vg2. Du gjennomfører deretter 2 år med praksis i helsearbeiderfaget. Ved fullført og bestått utdanning oppnår du autorisasjon som Helsefagarbeider. 

Helsefagarbeider gjennom yrkesutdanning

Du kan også ta en yrkesrettet utdanning. Det kan tildeles plass for deg som vil gjennomføre fagprøve på grunnlag av realkompetanse. Tenk på at opptakskravene kan variere mellom ulike læresteder.

Hvilke arbeidsoppgaver har en helsefagarbeider? 

Helsefagarbeidere har varierte arbeidsoppgaver som avhenger av pasienten eller brukerens behov og hvor du jobber. Du vil møte mennesker med ulike utfordringer. Noen er syke, mens andre kan ha nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Helsefagarbeidere arbeider på ulike steder, som for eksempel på sykehus, sykehjem, i psykiatrien eller i hjemmetjenesten. Du må regne med å jobbe turnus, som vil si at du jobber ulike tider av døgnet, med varierende arbeidstider fra dag til dag, eller uke til uke. 

Vanlige arbeidsoppgaver som helsefagarbeider er: 

  • Sykepleie for akutt eller kronisk syke mennesker 
  • Assistere med personlig hygiene, påkledning, trening og forflytning
  • Tilberede måltider kartlegge ernæringsbehov
  • Utføre førstehjelp ved behov
  • Dokumentasjon av behandlende tiltak, hvilken helsehjelp som gis til pasienten og hvorfor

 

Fremtidsutsikter for helsefagarbeidere

Det vil alltid være behov for helsefagarbeidere. Mennesker blir eldre og trenger hjelp med oppgaver som tidligere var en del av hverdagsrutinene. Noen skader seg og mister funksjonsevne i en kortere periode, mens andre har varige funksjonsnedsettelser. Alle disse og flere andre trenger assistanse.

Det er vanlig at det er mange ledige stillinger innen helsefagarbeid. Ofte er størsteparten av stillingene på deltid, kvelds- eller helgearbeid. Litt færre heltidsstillinger er tilgjengelig. Noen av stillingene som helsefagarbeider krever fagbrev, mens andre krever høyskoleutdanning.

Hvor mye tjener en helsefagarbeider?

Helsefagarbeidere kan jobbe både for staten, kommunalt eller privat. Gjennomsnittslønnen på tvers av disse sektorene ligger på 42.400kr i måneden, 508.800 kr i året. Jobber du kommunalt eller i statsforvaltningen vil du sannsynligvis tjene mer enn om du jobber privat.

 

Se utdanninger innen helsefagarbeid her

 

Sist oppdatert: 09 nov 2022
Picture of Karoline Sten
Karoline Sten
Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 11.10.2022

Slik blir du HR-ansvarlig

HR står for "Human Resources" og setter mennesket i fokus i virksomheter. Vil du vite mer om hva HR-arbeid består av, hvilken karriere du kan oppnå og hvilken lønn du kan forvente?

Les mer
Sist oppdatert: 19.12.2022

Slik blir du pilot

Vil du vite mer om hvordan du blir pilot, hvilken utdanning som kreves, fremtidige jobbmuligheter og hvor mye du kan tjene? Les mer om utdanningen og yrket her!

Les mer
Sist oppdatert: 08.05.2023

Slik blir du siviløkonom

Er du interessert i en allsidig karriere? Her får du vite mer om hva siviløkonomer gjør, hvordan du blir siviløkonom, hvor du kan jobbe og hvilken lønn du kan forvente deg.

Les mer