Prest
31 mai 2023

Slik blir du prest

Vil du bli prest? Her får du informasjon om hva det innebærer å være prest, hvilken utdanning du trenger, karrieremuligheter og lønn! 

Hva gjør en prest? 

Prester er spesialister på religion og sprer budskap om tro, holdninger og handlinger. De gjennomfører religiøse ritualer som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser, i tillegg til å drive menighetsbyggende arbeid og veilede mennesker i livets store spørsmål gjennom samtaler og prekener.  

Prester i Norge er kristelige. I andre religioner brukes betegnelser som: 

 • Imam i islam 
 • Rabbiner i jødedommen 
 • Bhikkhu i buddhisme, eller lama i tibetansk buddhisme 
 • Guru i indiske religioner 

Teologiutdanninger

 
Autorisasjon som prest

Autorisasjon som prest utstedes av Den norske kirke og krever at du har en cand.theol-grad. Du må også beherske det norske språket for å kunne jobbe i offentlig tjeneste. Hovedveien til presteyrket er et seksårig profesjonsstudium i teologi, bestående av 360 studiepoeng. Studiet tilbys både på universitet og høgskole og søknad skjer gjennom Samordna opptak. 

Studiet tilbys ved:  

 • MF vitenskapelige høgskole 
 • NLA høgskolen 
 • Universitetet i Oslo 
 • UiT – Norges arktiske universitet 
 • VID vitenskapelige høgskole 

Med årsstudium eller bachelor i teologi eller ungdom, kultur og trosopplæring, kan du også få innpassering til profesjonsstudiet etter ett eller tre år.  

Opptakskrav 

For å kvalifisere til opptak må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søker du med realkompetanse må du være 25 år eller eldre. Ved flere av skolene får alle kvalifiserte søkere i ordinær kvote tilbud om studieplass, men sjekk alltid poenggrensen ved den gjeldende skolen før du søker.  

Dersom du får tilbudt studieplass må du også levere en politiattest. Leverer du ikke politiattest kan du risikere å miste studieplassen. 

Teologiutdanning - hva lærer du? 

I teologiutdanningen lærer du å bli en god prest, på din egen måte. Prester, så vel som menneskene som går i kirken, har ulik bakgrunn og praktiserer kristendom på ulike måter. Utdanningen vil derfor gi deg de rette verktøyene til å bli den beste presten du kan bli. Du vil få en grundig teoretisk innføring i teologifag, i tillegg til kunnskap i samfunnsfag og humaniora. Dette grunnlaget lar deg formidle kristen tro og omsorg på din måte, men også gjøre kristendom relevant og aktuell i politiske, kulturelle, sosiale og akademiske arenaer. 

Disipliner i teologi: 

 • Bibelfag 
 • Kirkehistorie 
 • Teologihistorie 
 • Systematisk teologi 
 • Praktisk teologi 

 
Praktisk teologi

Presteutdanningen inkluderer også obligatoriske praktisk-teologiske fag. Her vil du bli utplassert til en kirke/menighet og lære om hvordan det er å være prest i praksis. Målet med praksisen er å utvikle evner i lederskap, formidling og undervisning. Du vil blant annet være med å forberede gudstjenester, lære om forkynnelse, delta i menighetsarbeid og holde fortrolige samtaler med mennesker. Du blir veiledet og vurdert gjennom hele praksisperioden. 

Voksen prest

Bli prest i voksen alder 

Det er mulig å bli prest i voksen alder, uten å fullføre den seksårige profesjonsutdannelsen. Dersom du er 35 år eller eldre og har tilsvarende kompetanse til profesjonsutdanningen, kan du søke om å bli prest gjennom Den norske kirkes evalueringsnemnd. Du må i tillegg ha en faglig teologisk fordypning på masternivå tilsvarende minst 80 studiepoeng.  

Personlige egenskaper som prest

En stor del av presteyrket består av arbeid og samhandling med mennesker. Det vil være viktig å ha en god formidlingsevne i både gudstjenester, ritualer og samtaler med mennesker, slik at rett budskap når frem på en god måte. Mange av menneskene du møter som prest befinner seg også i sårbare livssituasjoner. Derfor vil evnen til å lytte, vise omsorg, forståelse og skape tillit være viktig.  

Karrieremuligheter 

Som prest kan du jobbe i menighet eller påta deg andre roller i Den norske kirke. Du kan innta ulike roller og stillinger i menigheten, for eksempel som sokneprest, kapellan eller prostiprest. Soknepresten leder prestetjenesten i menigheten og kapellaner arbeider under soknepresten. 

Det er også mulig å arbeide som en institusjonsprest. Da vil du utføre prestearbeid i ulike institusjoner, som for eksempel sykehusprest eller fengselsprest. Du kan også arbeide som prest i Forsvaret, i utdanningsinstitusjoner eller i frivillige organisasjoner. 

Hvor mye tjener en prest? 

I vår seksjon om jobb og lønn kan du lese mer om hva prester tjener. Her kan du se den historiske lønnsutviklingen og gjennomsnittslønn, samt lønnsforskjeller mellom kjønn og i ulike sektorer: 

Se lønnen her

 
Kilder: mf.no, kirken.no, utdanning.no, vid.no, snl.no 

Sist oppdatert: 31 mai 2023
Guro Rønning
Digital Content Specialist

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 07.10.2022

Slik blir du ingeniør

Er du interessert i ingeniørfag? Vil du vite med om hvordan du blir ingeniør, hva slags ingeniør du kan bli, hva du kan jobbe med og hvor, samt hvilken lønn du kan forvente? Alt dette får du svar på her.

Les mer
Sist oppdatert: 03.04.2023

Slik blir du barnehagelærer

Barnehagelærere spiller en essensiell rolle i barns læring og utvikling. Men hva innebærer det å jobbe som barnehagelærer? Hvilken utdanning trenger du? Og hvordan ser jobbutsiktene ut? 

Les mer
Sist oppdatert: 11.04.2023

Slik blir du farmasøyt

Ønsker du en ettertraktet ekspertise hvor du kan jobbe med legemidler og veiledning om riktig bruk av disse? Da er kanskje farmasøyt yrket for deg. Her finner du alt du trenger å vite om hva en farmasøyt gjør, utdanningen i farmasi og hva du kan forvente å tjene i yrket.

Les mer