Vis studentum.no som: Mobil

Franske språktester – DELF og TCF

Dersom du søker opptak ved et fransk lærested for høyere utdanning, må du ofte dokumentere dine franskkunnskaper.

DELF – Diplôme d'Etudes en Langue Française

DELF er en forkortelse på det som på norsk blir «Diplom i franske studier». DELF er den offisielle franske språktesten, godkjent av det franske utdanningsdepartementet. Testen gir deg et diplom i fransk.

DELF kan tas på opptil seks ulike nivåer, som alle leder til et diplom. De fordeler seg slik

  1. DELF A1
  2. DELF A2
  3. DELF B1
  4. DELF B2
  5. DALF C1*
  6. DALF C2*

*DALF (Diplôme approfondi de langue française) er en forkortelse for det som på norsk blir "Diplom i avansert fransk". Dette er tester på toppnivå, der C2 er høyeste nivå.

Hvert av nivåene tester deg på alle dine fire språkferdigheter, lese, skrive, lytte og snakke, og prøvene kan tas uavhengig av hverandre. Dine ferdigheter gjenspeiles i nivået på diplomet du har oppnådd. Diplomene er uavhengig av hverandre noe som innebærer at du ikke trenger å ta alle seks, men i stedet kan starte på det nivået du er kvalifisert for. For å finne ut hvilket nivå franskkunnskapene ligger på, kan du ta en fransktest på nett.

Du kan ta DELF/DALF-testen ved Det Franske kultursenteret i Oslo (Institut français Oslo). Testene avholdes to ganger i året, i juni og desember. Prisen er per 2015, 1375,- kroner for hvert diplomnivå. 

TCF – Test de connaissance du français

TCF er Det Franske Utdanningsdepartements språktest, og brukes til å fastsette fransknivået til en ikke-fransktalende person. TCF er ikke et diplom, men en test som er gyldig i 2 år. Testen har seks forskjellige nivåer fastsatt av Europarådet, og gir et bevis med en grundig forklaring av dine språkferdigheter slik at en arbeidsgiver, et universitet og lignende straks skal kunne vurdere hva du kan prestere i fransk. 

TCF-testen består av tre obligatoriske deler som tester dine lytteferdigheter, skrivekunnskaper og din språklige struktur. Videre har testen en valgfri del bestående av en muntlig og skriftlig prøve.

Også TCF kan du ta ved Det Franske kultursenteret i Oslo (Institut français Oslo.).  Testen avholdes to ganer i året, april og november. Prisen per 2015 er 1375,-. Se Det Franske kultursenteret i Oslos hjemmeside for mer eksakte datoer. 

Andre språktester

 Engelsk: Cambridge-testen

 TOEFL og IELTS tester 

 Spansk: DELE-testen (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)

 Søk etter høgskole- og universitetsstudier i utlandet 

Kilder: Det franske kultursenteret i Stavanger og Oslo


Fagområde
Utdanningstype
Sted
Søk


Meld deg på vårt nyhetsbrev

*