Viser 1-20 av 32 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 32 treff
1
2

Utdanning i samfunnsøkonomi 

Ønsker du å jobbe med hvordan vi kan fordele ressurser for å skape et bærekraftig samfunn, er en utdanning i samfunnsøkonomi perfekt for deg. 

Hva er samfunnsøkonomi? 

Samfunnsøkonomi er et økonomisk system som ser på hvordan vi kan fordele samfunnets ressurser, som naturressurser, arbeidskraft og produksjoner. Målet med samfunnsøkonomi er å bygge og støtte økonomiske systemer som fremmer samfunns- og miljømessige mål fremfor profitt.  

Om utdanning i samfunnsøkonomi 

Med en utdanning i samfunnsøkonomi får du kunnskaper om hvordan økonomi fungerer i virkeligheten, under ulike omstendigheter. Du vil lære om økonomi på ulike nivåer, alt fra blandingsøkonomi til verdensøkonomien, og undersøke hvordan vi kan analysere økonomien for å øke verdiskapning og bærekraft på en rettferdig måte.  

Problemstillinger i samfunnsøkonomi 

Samfunnsøkonomi identifiserer ulike samfunnsproblemer og undersøker hvordan vi kan styre økonomien for å løse disse utfordringene. I løpet av en samfunnsøkonomisk utdanning vil du derfor ta for deg reelle samfunnsutfordringer og drøfte ulike måter å løse dem på. Hvordan løser vi miljøproblemene? Hvordan kommer eldrebølgen til å påvirke oss? Investerer vi nok i utdanning og forskning? 

Emner i samfunnsøkonomi 

En samfunnsøkonomisk utdanning gir deg en bred kunnskap om økonomi og samfunn. De spesifikke emnene variere mellom ulike skoler og utdanningens lengde og nivå, men det er flere fagområder du vil studere uavhengig av hvor du går utdanningen:  

  • Mikro- og makroøkonomi  
  • Matematikk for økonomer 
  • Statistikk og økonometri 
  • Anvendt økonomi 
  • Økonomisk analyse 

Hvem passer til en utdanning i samfunnsøkonomi? 

Utdanningene i samfunnsøkonomi består av flere matematiske og analytiske fag. Samtidig ser samfunnsøkonomi på hvordan økonomi kan forstås i et samfunnsmessig og internasjonalt perspektiv. Det vil derfor være en fordel om du behersker matematikk og er nysgjerrig på hvordan større systemer henger sammen. Nysgjerrigheten er spesielt viktig for å kunne se mulige løsninger der andre ser problemer, mens matematikk og analyse er nødvendig for å avgjøre gode beslutninger. 

Hvor tilbys utdanning i samfunnsøkonomi?  

Samfunnsøkonomi i Norge 

Utdanning i samfunnsøkonomi tilbys hovedsakelig ved universiteter i Norge, men også ved noen høgskoler. Dersom du kun ønsker en grunnleggende innføring i faget kan du ta et årsstudium, men utdanningen tilbys også som bachelor og master. Bachelorutdanningen tilbys ved UiB, UiO, NMBU, NTNU og UiT, som også tilbyr masterutdanning. Du kan også ta en master innen samfunnsøkonomi ved flere høgskoler i Norge.  

Samfunnsøkonomi i utlandet 

Samfunnsøkonom er ikke en beskyttet tittel i Norge, som gjør det lettere å gjennomføre utdanningen utenlands. Tar du utdanningen utenlands får du både et større utvalg fag og flere skoler å velge mellom, i tillegg til en mer internasjonal tilnærming i undervisningen. Du vil også møte flere studenter fra flere land, som tillater deg å bygge et internasjonalt nettverk. Å ta utdanningen i utlandet kan for eksempel gi deg en fordel om du ønsker å jobbe med internasjonale problemstillinger.  

Dersom du ikke ønsker å gjennomføre hele utdanningen utenlands, kan du dra på utveksling til flere spennende land og anerkjente skoler i løpet av bachelor- eller masterutdanningene som tilbys i Norge. 

Opptak til utdanning i samfunnsøkonomi 

Dersom du ønsker å ta en bachelor i samfunnsøkonomi søker du opptak gjennom Samordna opptak, ettersom bachelorutdanningene kun tilbys ved universiteter i Norge. Her gjelder bestemte søknadsperioder, som du kan lese mer om her (link). Skal du søke på opptak til årsstudium eller masterutdanning i samfunnsøkonomi ved en høgskole, søker du vanligvis med et søknadsskjema direkte til skolen. Søknadsskjemaene og informasjon om hvor du skal sende det inn finner du på skolens egne hjemmeside.  

Karrieremuligheter  

En utdanning i samfunnsøkonomi gir allsidige arbeidsmuligheter. Du kan for eksempel jobbe som finansanalytiker, økonomikonsulent, økonomisjef eller valutahandler i både nasjonale og internasjonale virksomheter. Samfunnsøkonomi gir også ettertraktet kompetanse i politiske systemer, for eksempel innen Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet eller Kunnskapsdepartementet.  

Etter endt utdanning har du et godt grunnlag for en godt betalt, utfordrende og spennende karriere. 

 

Kilder: uib.no, utdanning.no

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!