Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Økonomi og administrasjon
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-20 av 99 treff
1
2
3
4
5
Annonser

Flere kategorier innen Økonomi og administrasjon

Artikler innen Økonomi og administrasjon

Populære studiesteder

Vanlige spørsmål

 • Økonomi handler om hvordan samfunnet best mulig kan fordele sine ressurser på ulike formål. Det omfatter alt fra konsum og omsetning til produksjon og forvaltning av ressurser. Økonomi ser blant annet på fordeling og bruk av varer og tjenester, samt hvordan mennesker, bedrifter og regjeringer tar økonomiske beslutninger.

 • Sirkulær økonomi er et økonomisk system som tar utgangspunkt i at alle ressurser kan anvendes på en måte som ikke skaper avfall. Sirkulær økonomi bygger dermed på prinsipper fra det sirkulære kretsløpet i naturen, med mål om bærekraftig produksjon, miljøvennlig drift og høy grad av resirkulering.

 • Personlig økonomi handler om hvordan enkeltpersoner eller husholdninger administrerer sine økonomiske ressurser, som inkluderer inntekter, utgifter, sparing, investeringer og gjeld. En viktig del av personlig økonomi er å ha en god forståelse av dine egne økonomiske mål og behov, og deretter lage en plan for å oppnå dem.

 • Med en utdanning i økonomi og administrasjon har du flere ulike jobbmuligheter med ulike lønnsnivåer. Lønnen kan variere mellom kjønn og ulike sektorer, men påvirkes også av ansiennitet. Les om jobb og lønn for ulike yrker innen økonomi og administrasjon:

 • En bachelorutdanning i økonomi og administrasjon åpner opp for mange spennende yrkesmuligheter i ulike bransjer, både i privat og offentlig næring. Du kan for eksempel jobbe som:

  • Finansiell rådgiver
  • Økonom
  • Regnskapsfører
  • Markedsansvarlig
  • HR-sjef
  • Saksbehandler
  • Entreprenør

  Mange velger videre å ta en master og spesialisere seg i et mer avgrenset område, for å styrke sine jobbmuligheter. 

Utdanninger i økonomi og administrasjon 

Kunne du tenke deg å studere noe som gir deg et hav av karrieremuligheter? Da kan en utdanning i økonomi og administrasjon passe deg perfekt. Økonomi og administrasjon er et fagområde som er relevant for alle virksomheter og gir deg kunnskap som passer for en mengde ulike roller.  

Hva er økonomi og hva er administrasjon? 

Utdanningen er satt sammen av to hovedområder: økonomi og administrasjon. Økonomi omhandler alt fra produksjon, konsum, omsetning og forvaltning av ressurser, mens administrasjon omfatter aktiviteten å håndtere de økonomiske ressursene. Ofte blir administrasjon forbundet med generelt kontorarbeid, hvor arbeidsoppgavene utgjør støttefunksjoner til virksomhetens økonomiske mål.  

Hvem passer utdanningen til? 

Økonomi og administrasjon er et fagområde som er relevant i de aller fleste yrker og er derfor en utdanning som vil passe de fleste. Dersom du ønsker at økonomi og administrasjon skal være din primære kompetanse, er det likevel noen egenskaper som er spesielt gode å ha. 

Økonomi og administrasjon består i stor grad at arbeid med tall; matematiske utregninger, ligninger og regnskap. Tallkunnskapene brukes videre til å analysere, vurdere og ta økonomiske avgjørelser. Du vil derfor ha en naturlig fordel om du er glad i matematikk og analyse. Det vil også være en fordel om du har en grunnleggende samfunnsforståelse om hvordan økonomien påvirker ulike aspekter av samfunnet. Du vil lære om disse tingene gjennom utdanningen, men en grunnleggende interesse og kunnskap vil hjelpe deg underveis i studieløpet. 

Om utdanningen 

Økonomi påvirker mange aspekter av våre liv, på flere nivåer. I løpet av utdanningen vil du forstå hvor stor rolle økonomi spiller både privat, i små og større virksomheter, på samfunnsnivå, landsbasis og internasjonalt. Du vil videre lære om hva lønnsomhet er og hvordan vi sørger for bærekraftig verdiskapning. For å få en helhetlig forståelse av økonomi vil du studere ulike teorier, i tillegg til å lære om de praktiske aspektene av faget, som å sette opp et regnskap og balanseligning. 

Du vil blant annet lære om 

 • Bedriftsøkonomi 
 • Samfunnsøkonomi 
 • Mikro- og makroøkonomi 
 • Matematikk og statistikk 
 • Finans 
 • Regnskap og analyse 
 • Metodefag 
 • Økonomistyring 
 • Bærekraftig økonomisk utvikling 

 
Kompetanse

Ved endt utdanning sitter du igjen med en grundig forståelse av økonomi. Du vil blant annet ha en forretningsforståelse som gjør deg i stand til å avgjøre økonomiske og strategiske beslutninger, med hjelp av kritiske og analytiske ferdigheter. Men du vil også forstå hvordan bedriftens virksomheter henger sammen og er en del av et dynamisk samfunn. All denne kunnskapen vil du kunne bruke til å ta lønnsomme valg, både for deg selv, i virksomheter, samfunnet og i verden. 

Videreutdanninger i økonomi og administrasjon 

Med en bachelor i økonomi og administrasjon får du mange ulike videreutdanningsmuligheter. Du kan blant annet ta en master i finansanalyse, bærekraftsledelse, innovasjon, strategisk HR eller ledelse, men du kan også bli siviløkonom (som er en beskyttet tittel) dersom du fortsetter på en master i regnskap og revisjon.  

Karrieremuligheter 

Etter endt utdanning i økonomi og administrasjon, har du flere ulike karrieremuligheter. Du vil kunne gå rett ut i arbeid etter en bachelorgrad, men du vil styrke dine sjanser til å få akkurat den jobben du ønsker med en mastergrad. For å kunne bære tittelen “siviløkonom” kreves en bachelor innen økonomisk-administrative fag etterfulgt av en master i regnskap og revisjon, men du har også flere andre muligheter.  

Mulige karriereområder innen økonomi og administrasjon 

 • HR og personal 
 • Markedsføring 
 • Regnskap og revisjon 
 • Økonomisk rådgivning 
 • Forretningsutvikling 
 • Økonomistyring 
 • Investering 
 • Salg, import og eksport 

 
 
Kilder: snl.no, bi.no, ntnu.no