Vis studentum.no som: Mobil

Petroleumslogistikk og økonomi

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Bachelor
Kristiansund
3 år
Heltid
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Petroleumslogistikk og økonomi

Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi

Bachelorstudiet i petroleumslogistikk inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot oppstrømsaktivitetene leting etter og produksjon av petroleum fra offshore felt. Studiet inkluderer dermed også maritimt relaterte aktiviteter som forsyningsvirksomhet med skip til petroleumssektoren.

Studiet passer for

Noen studenter kommer direkte fra videregående skole, og noen har yrkeserfaring, for eksempel fra petroleums- og logistikksektorene. En slik blanding av studenter direkte fra videregående skole og fra praksis har vært god for studiet fordi studentene dermed kan dra gjensidig nytte av ulik erfaringsbakgrunn.

Utveksling

Studiet er spesielt tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester. Høgskolen har flere aktuellesamarbeidspartnere som tilbyr passende fag. Informasjon om disse mulighetene ligger på høgskolens hjemmesider.

Jobbmuligheter

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk hos forsyningsbaser, leverandørindustri og handelsbedrifter, oljeselskapers driftskontor, engineeringsselskapers avdelinger for logistikk-/planlegging, samt hos leverandører av transport og logistikktjenester.
Langs hele kysten er det etablert en rekke forsyningsbaser. Disse har behov for kompetanse innen logistikk som tar særlig hensyn til de behovene som denne næringen har.

Med en bachelorgrad i petroleumslogistikk vil du kunne jobbe med:

 • Komplekse logistikkoperasjoner forbundet med olje og gass

 • Oppdragsleder eller medarbeider i prosjekter

 • Forhandling og innkjøp av varer og tjenester

 • Utvikling av leverandørkjeder

 • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold

 • Innkjøp av logistikkfunksjoner og -tjenester

 • Offentlig forvaltning knyttet til logistikk

 • Helse, miljø og sikkerhet

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre studier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens egne mastergradsstudium i logistikk - Msc in Logistics og MSc in Petroleum Logistics. Opptak til mastergradsstudier har ofte krav til karakternivå.

For kontakt eller mer informasjon om Petroleumslogistikk og økonomi, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse (GSK).
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad, 180 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Petroleumslogistikk og økonomi.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. HiMolde har i dag ca. 250 ansatte og rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

Dette er vår visjon og skal være retningsgivende for våre utdanninger, forskning og formidling. For å virkeliggjøre den vil vi samarbeide med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre utdanninger kjennetegnes ved:

 • En tydelig kvalitetskultur
 • Forskningsbaserte utdanninger
 • Variert, engasjerende og virkningsfull undervisning
 • Fleksibel og allsidig pedagogikk i et stimulerende læringsmiljø
 • Bærekraft og innovasjon i samspill med samfunnet rundt oss
 • Relevante og fleksible studietilbud med utplassering og praksis
 • Kunnskap med lang holdbarhet
 • Kompetanse for et arbeidsliv i omstilling
 • Internasjonal utveksling

Avdeling for Logistikk (LOG)

Høgskolen i Molde er landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk, med studier fra ett års varighet til doktorgrad. Logistikkstudiene, kombinert med økonomi og IT, gjør at Høgskolen i Molde kan tilby en unik kompetanse. Dette gjør våre studenter ettertraktet på jobbmarkedet. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og distribusjon. Effektive logistikkløsninger gir viktige konkurransefortrinn og er viktige for å møte våre klima - og miljøutfordringer.

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)

ØS-avdelingen tilbyr studier innen juss og statsvitenskap, sport og økonomi. Her finner du også flere ulike forskningsgrupper med flere publiseringer årlig. Våre utdanninger innen økonomi og samfunnsvitenskap gjør deg ettertraktet på jobbmarkedet. 

Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Avdeling for helse og sosialfag, har utdanningstilbud på alle nivåer - bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til forskningsutdanninger (PhD). Flere av våre HS-utdanninger gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdanning

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Tlf: 71 21 40 00
Fax 71 21 41 00
www.himolde.no


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Petroleumslogistikk og økonomi:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!