Viser 1-20 av 30 treff
Viser 1-20 av 30 treff
12

Mer om utdanning i logistitkk

Logistikk er kunnskap om strategisk ledelse og styring av produkt- og informasjonsstrømmen fra leverandør til sluttkunde.

Logistikk innebærer mest mulig kostnadseffektiv utførelse av alle aktiviteter i forbindelse med varestrømmen fra leverandør til kunde. Målet er å maksimerer bedriftens økonomiske resultat samtidig som man maksimerer kundens verdi. Utdanningen gir deg forståelse for begrep, definisjoner, fremgangsmåter og teknikker, samt kunnskap om spesifikke områder som transportlogistikk, produksjonslogistikk, logistikk og juss, samt logistikk og IT. Felles for alle nevnte forgreninger er målet om effektivisering og konkurransedyktighet på markedet. Altså full service til lavest mulig kostnader.

Logistikk - Big Business

Logistikk er big business, og med innkjøpskostnader som utgjør opp til 80 % av bedrifters variable kostnader, blir det svært viktig med stadige forbedringer og effektive løsninger for å kunne henge med i et konkurranseutsatt marked. For å illustrere viktigheten av logistikk er det verdt å nevne at logistikkostnadene i USA's bruttonasjonalprodukt utgjør rundt 5.600 milliarder norske kroner. Dette er større enn helsebudsjettet i USA, større enn sosialbudsjettet og større enn forsvarsbudsjettet! Slike kostnader vitner om et stort behov for bransjen logistikk.

Ettertraktet ekspertise

Logistikken's betydning er stadig økende. Kunnskap om hvordan man best skal kunne integrere internasjonale forsyningskjeder blir viktigere og viktigere. Morgendagens ledere forventer logistikkekspertise i sine staber. Siden moderne logistikk er et relativt nytt fagområde og fordi logistikk krever sterke analytiske ferdigheter, er etterspørselen etter utdannede og erfarne logistikere vesentlig større enn tilbudet. Også andelen logistikkfirma har de siste årene eksplodert. Mens det for bare ti år siden var svært få firmaer som utelukkende arbeidet med logistikk, finnes det i dag en nesten endeløs rekke slike tredjeparts logistikkfirmaer.

Informasjonslogistikk

Det finnes ulike grener innen logistikk og ”informasjonslogistikk” er en av dem. Det er informasjonsstrømmer som driver virksomheter. Dette gjelder både innen næringslivet og den offentlig sektor. Innen business er konkurransen og kravene er store, og det handler om å tjene både penger og tid gjennom å bedre og effektivisere informasjonsløsninger. Informasjonsteknikeren utnytter moderne teknikk og har kunnskap om ulike språklige, kulturelle og organisatoriske forutsetninger. Mulighetene er store for en spennende fremtidsjobb som kombinerer både menneskelig og teknisk utvikling.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!