Viser 1-20 av 33 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
 • = Har ledige studieplasser
Viser 1-20 av 33 treff
1
2

Logistikkutdanning

Liker du å analysere og planlegge? Vil du jobbe med å effektivisere transport? Da kan en utdanning i logistikk passe deg bra! Det finnes mange alternative logistikkutdanninger med ulike fokus og på ulike nivåer.

Hva er logistikk?

Logistikk handler ikke bare om prosessen å forflytte gods fra A-Å så effektivt som mulig, men også om hvordan det kan gjøres på en kostnadseffektiv, bærekraftig og tilfredsstillende måte. Dette inkluderer alt fra formidling, mottakelse og forsendelse av varer, til administrasjon og analyse av fysiske forflytningene.

Personlige egenskaper

Dersom du liker å planlegge, ta styring og organisere, vil en utdanning innen logistikk passe deg bra. Det vil også være en fordel om du har en logisk sans, slik at du kan analysere og se mønstrene som skaper effektive systemer for vareflyt. Her kan også matematiske ferdigheter være en fordel.

Utdanning i logistikk

Med en utdanning i logistikk lærer du hvordan du planlegger og administrerer forflyttelser av varer og produkter. I løpet av utdanningen vil du lære å analysere og gjenkjenne løsninger for effektiv logistikk. Ofte har logistikkutdanningene et ledelsesperspektiv, som gir deg innføringer i hvordan du administrerer og styrer transportprosessene.

Du vil blant annet lære om

 • Forsyningskjeden
 • Transport og distribusjon
 • Ledelse av forsyningskjeder
 • Innkjøp
 • Varestrøm, pengestrøm og informasjonsstrøm
 • Sirkulær økonomi
 • Bærekraft

Undervisningsformer

Logistikkutdanningen tilbys med en rekke ulike undervisningsformer. Du kan både få undervisning i klasserom og som nettbasert med samlinger. Fordi utdannelsen ikke krever noen praksis, kan du også gjennomføre studiet 100% nettbasert. Da vil du få et større ansvar for å følge progresjonen og gjennomføre oppgaver, men du vil også få en større frihet til å kombinere jobb, utdanning og fritid.

Logistikkutdanning på ulike nivåer

Logistikkutdanningen tilbys på ulike nivåer. Du kan både ta et årsstudium, en bachelor og master i logistikk ved universitet eller høgskole, eller ta en fagskoleutdanning i faget. Utdanningene har ulikt innhold, avhengig av hvilket nivå du velger.

Årsstudium i logistikk

Med et årsstudium i logistikk får du en grunnleggende innføring i logistikkfagene, med stor vekt på transport, prognoser, lagerstyring og innkjøp. Årsstudiet kvalifiserer videre til opptak til bachelorutdanning i logistikk, men passer også som et supplement til annen grunnutdanning.

Et årsstudium i logistikk består av 60 studiepoeng.

Bachelor i logistikk

Bachelor i logistikk er et treårig studium på normert tid og består av 180 studiepoeng. På samme måte som i årsstudiet, vil du få en grunnleggende innføring i logistikk. Men bachelorutdanningene i logistikk kombineres også ofte med andre studieretninger, for eksempel Supply Chain Management, sirkulær økonomi, petroleum eller shipping.

Master i logistikk

Med en master i logistikk fordyper du deg videre innen et mer avgrenset område innen logistikk, ofte basert på studieretningen du har valgt i bachelorutdanningen. En master består av 120 studiepoeng og fullføres på 2 år, normert tid.

Fagskoleutdanning 

Fagskoleutdanningen i logistikk gir deg en fordypning innen teknikk og industriell produksjon, hvor logistikk er et sentralt emne. Du kan ta både ettårige og toårige fagskoleutdanninger på normert tid, som gir respektive 60 og 120 studiepoeng.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning har du tilegnet deg kunnskapene og ferdighetene til å arbeide innen transportbransjen. Du kan jobbe med alt fra produksjon, distribusjon og innkjøp til materialadministrasjon, transportanalyse og ledelse. Du kan jobbe både privat, kommunalt og statlig.

Du kan for eksempel jobbe som:

 • Logistikk-koordinator
 • Lagermedarbeider
 • Materialforvalter
 • Leder av logistikk og transport
 • Innkjøpsleder
 • Analytiker innen logistikk
 • Shipping-koordinator

 
Kilder: snl.no, hvl.no, himolde.no, utdanning.no 

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!