Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-50 av 57 treff
Viser 1-50 av 57 treff
12

Mange ledige jobber i transportbransjen

Transportbransjen har mange ledige jobber som du kan ha gjennom hele yrkeslivet. Er du en person som søker nye utfordringer, så har transportbransjen et vell av jobber å tilby. Bedriftsinterne kurs gir deg tilgang til disse jobbene.

Hvis du er yrkessjåfør, kan du bli speditør, befrakter eller hvorfor ikke kjøresjef for bilparken. Et fagbrev med tilleggskurs i økonomi og ledelse gir deg løyve. I andre fag kalles det mesterbrev, og da kan du starte din egen transportbedrift.

Jobber du som speditør så tar du hånd om tollklareringen når last forflyttes fra et land til et annet. I jobben som befrakter dirigerer du bilene dit det er gods som skal hentes slik at det kan bringes til mottaker

Er det transportsjef du velger å bli, så er det ditt ansvar å følge opp bilparkens tilstand, investere i nytt utstyr i tillegg til å følge opp de som jobber for deg.

Også logistikkoperatøren kan gjøre karriere. Hun eller han kan blandt annet bli teamleder på en godsterminal eller sjef på et lager. Karrieren kan dessuten også gå i retning av stillinger som terminalsjef, befrakter samt speditør. Det er bare du selv som bestemmer hva du ønsker for mulighetene finnes der! 

Transport og Logistikk på Høgskole, Universitet eller Fagskole

transportØnsker du å utvikle kompetansen din innen transportyrket etter videregående så kan du søke deg videre til høyere utdanning. Når du har fagbrevet i hånden, tar du ett år på skolebenken. Innsatsen gir deg eksamen i allmennfagene. Med papirer på såvel fag- som studiekompetanse søker du opptak ved høgskole eller universitet. Der kan du studere blant annet transportteknikk, logistikk, transportingeniør og transportøkonomi.

Dine kunnskaper vil være veldig etterspurt i transportbransjen. Hvis du ikke vil studere videre på en høyskole eller universitet så finnes det også Fagskoler med videre studietilbud innen transport som bygger på videregående opplæring, f.eks et fagbrev.

Trafikk

Yrkessjåfør:
Arbeidsplassen til en yrkessjåfør finnes i transportbransjen og er alt fra forskjellige typer godstransport til persontransport.
Sentrale arbeidsområder:

  • transport av varer og personer
  • håndtering samt sikring av last og personer
  • lasting og lossing
  • kundebehandling og service
  • ruteplanlegging
  • planlegging og gjennomføring av ulike oppdrag
  • håndtere transportdokumenter og dokumenter for grensepassering
  • vedlikeholde og klargjøre utstyr

Personlige egenskaper
Som yrkessjåfør må du vise ansvarsbevissthet, nøyaktighet, samarbeidsevne, serviceinnstilling og evne til å planlegge din egen arbeidsdag. En yrkessjåfør må ha en evne til å kommuniser med forskjellige aktører som han eller hun har med å gjøre i sitt daglige arbeid.

Formelle krav
I tillegg til førerkort i alle kategorier så krever yrkessjåførfaget en rekke spesialopplæringer som bl.a. ADR- og truckførerbevis.

Sjøfart:

transport1Norge trenger flere tusen sjøfolk i årene som kommer. Som sjøoffiser kommer du til å være leder med et stort ansvar for mennesker, økonomiske verdier og ofte miljøfarlig last. Avanserte skip trenger mannskap som har nautisk kunnskap, er sosialt dyktig og som har kjennskap til fremmende kulturer og språk.

Jobb innen sjøfart:
Den maritime næringen vokser raskt og har stadig behov for arbeidskraft med høy kompetanse. Mange tidligere maritim studenter jobber i dag i både Norge og i utlandet. Dersom du ønsker en jobb på land, har du også mange valg.

Fly:

transport2Å jobbe som flyger er et stort ansvar og en kostbar utdannelse hvor man må regne med rundt 400 000 – 600 000 avhengig av hvor og hvordan man tar utdannelsen. En flygerutdannelse handler om å ta ulike sertifikater som for eksempel et sertifikat på å kunne fly under vanskelige forhold, til å kunne fly enkelte flytyper osv. Det er ulike selskaper som trenger forskjellige typer piloter for å utføre en viss type flygninger og da kreves det at piloten innehar de rette sertifikatene.

Sertifikater:

PPL (Private Pilot Licence) – Det laveste sertifikatet man kan ha (ikke inkludert micro/seil) som gir deg rett til å fly med privatfly og kun i fint vær og uten betalende passasjerer.

CPL (Commercial Pilot License) – Flysertifikat for kommersiell flygning og er det man trenger for å fly som kommersiell pilot og motta lønn for det.

ATPL (Air Traffic Pilot Licence) - Det høyeste flysertifikatet, og er et krav før en pilot kan tjenestegjøre i et fly over en vis totalvekt som fartøysjef/kaptein. De fleste større airlinere krever at man har ATPL eller "Frozen ATPL" før man blir ansatt. ”Frozen ATPL” betyr at du har klart teorien til sertifikatet før du har logget 1500 timer med flyerfaring.

IR (Instrumente Rating) – Sertifikatet som gir deg lov til å fly i dårlig vær med null sikt. Innehar du dette sertifikatet så har du lært å kun navigere ved å se på instrumentene slik at du trygt kan få flyet ned på bakken igjen uten en gang å se rullebanen.

ME (Multi Engine Rating) - Sertifikatet som lar deg fly med fly som har mer enn en motor.

Instruktør – For å kunne jobbe som instruktør å utdanne folk til de andre sertifikatene så behøver du instruktør sertifikater, f.eks PPL Instruktør, IR Instruktør, osv.

I og med at hver enkel flytype er forskjellig, finnes det sertifikater for hver enkelt flytype. Dette kalles Type Rating. For å oppnå Type Rating på et fly må du ha et viss antall timer sammen med en instruktør. Vil du fly større fly så krever det flere timer og simulatortrening.

Kilde:wikipedia, hsh.no, transportfag.no, vilbli.no, NOKUT.no

Sammenlign
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg 
oppdatert om høyere utdanning

*