Vis studentum.no som: Mobil

Sjøfart og Maritime fag

Sjøfart og Maritime fag

Den maritime næringen er en av landets mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer. Den utgjør en svært viktig del av norsk næringsliv, og behovet for kompetanse innen maritime fag er stort. Tar du en maritim utdanning, vil du derfor kunne ha gode jobbutsikter både nasjonalt og internasjonalt. Maritime fag tilbys på både universitets-, høgskole- og fagskolenivå, og utdanningene innen feltet er i stadig utvikling.

 
Viser 1-21 av 21 treff
   
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Operativ maritime jegeroperasjoner - Bachelor
Sjøkrigsskolen
Bachelor
Bergen, Norge
Programmet "Operativ maritime jegeroperasjoner" gir deg en bachelorgrad i militære studier. Her kvalifiserer du deg for videre tjeneste i operative...
Dekksoffiser - Maritim linje
Fagskolen i Kristiansand
Fagskole
Kristiansand, Norge
Ønsker du en utdanning som gir gode jobbmuligheter og en ettertraktet kompetanse? Da kan Dekksoffiser ved Fagskolen i Kristiansand være riktig...
Maritime studier
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Flere studiesteder (5)
Vil du studere maritime fag i utlandet? Gjennom SONOR kan du studere maritime fag i Australia, Canada, New Zealand, Storbritanna...
Maskinoffiser - Maritim linje
Fagskolen i Kristiansand
Fagskole
Kristiansand, Norge
Det er i dag stor etterspørsel etter norske maskinister og maskinsjefer. Behovet er sterkt økende innen offshore-flåten, som supplyskip, bøyelastere...
Maritim utdanning – Dekksoffiser
Fagskolen i Kristiansund
Fagskole
Kristiansund, Norge
Vil du jobbe med nautisk eller skipsteknisk drift? Fagskoleretningen Maritme fag består av allmenne fag, grunnlagsfag og fordypningsfag. De to...
Nautikk - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Haugesund, Norge
Ønsker du å studere nautikk? Kanskje drømmer du om å bli sjøoffiser? På Høgskolen Stord/Haugesund kan du ta bachelor i...
Ingeniørfag - Nautikk - Bachelor
UiT Norges arktiske universitet
Bachelor
Tromsø, Norge
Nautikkstudiet er en treårig bachelorutdanning som gir tittelen ingeniør. I tillegg danner studiet grunnlag for å løse sertifikat som dekksoffiser...
Bachelor i militære studier – Lederskap med fordypning i nautikk
Sjøkrigsskolen
Bachelor
Bergen, Norge
Bachelorprogrammet i militære studier – Lederskap med fordypning i nautikk, gir deg en solid innføring i maritime operasjoner, taktikk og...
Dekksoffisersutdanning
Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag
Fagskole
Tromsø, Norge
Fordypning dekksoffiser ved Tromsø Maritime Skole er en 2-årig fagskoleutdanning. Studiet gir teoretiske kvalifikasjoner til å løse dekksoffisersertifikat på operativt...
Marinteknisk drift - Bachelor
Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor
Horten, Norge
Vil du bli maskinist, maskinsjef eller teknisk driftsingeniør? Studiet marinteknisk drift er en inngangsbillett til jobber om bord på alle...
Maskinoffiserutdanning
Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Maritime fag
Fagskole
Tromsø, Norge
Fordypning maskinoffiser ved Tromsø Maritime Skole er en 2-årig fagskoleutdanning. Studiet gir teoretiske kvalifikasjoner til å løse maskinoffisersertifikat på operativt og...
Nautikk - Bachelor
Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor
Horten, Norge
En skipsfører er den øverste lederen ombord i et skip, med ansvar for sikkerhet, miljø og verdier. En del av...
Ingeniør- og sivilingeniørutdanning - Forkurs
UiT Norges arktiske universitet
Forkurs
Narvik, Norge
Ønsker du å ta en ingeniørutdanning eller en maritim utdanning, men mangler nødvendig studiekompetanse? Da kan et 1-årig forkurs ved...
Ulike studiemuligheter - Plymouth University
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Plymouth, Storbritannia
Fem gode grunner til å bli student ved Plymoth: Plymouth University er et vennlig, dynamisk og innovativt universitet, som er ett...
Skipsfart og logistikk - Bachelor
Høgskolen i Sørøst-Norge
Bachelor
Horten, Norge
I det maritime jobber man verden rundt hver dag. Tempoet er høyt, oppgavene er krevende og spennende, og ingen dager...
Marinbiologi
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Flere studiesteder (6)
Vil du studere marinbiologi i utlandet? Gjennom SONOR kan du ta semesterstudier, bachelorgrad eller mastergrad i marinbiologi i Australia, Canada, New...
Nautikkutdanning (sjøoffiser) Y-vei
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Haugesund, Norge
Realiser drømmen om å bli sjøoffiser på Høgskolen i Stord/Haugseund. Utdanningen i Nautikk (sjøoffiser) Y-vei gir deg med fagbrev som...
Logistikk og ressursstyring - Bachelor
Sjøkrigsskolen
Bachelor
Bergen, Norge
Bachelorprogrammet i logistikk og ressursstyring er en felles utdanning for Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret. Ettersom logistikerne ofte er de første som...
Marin teknikk - Doktorgrad
NTNU
Master, 2 år
Trondheim, Norge
Marin teknikk - Doktorgrad struktureres i samarbeid mellom studenten, veileder og instituttet avhengig av fagområde for avhandlingen og studentens individuelle...
Mariningeniør - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Bergen, Norge
Den lange kysten spiller en avgjørende rolle for verdiskapingen i landet vårt. Hvordan skulle det gå med Norge, om vi...
Ulike studiemuligheter - University of Rhode Island
Study Outside Norway (SONOR)
Bachelor
Rhode Island, USA
Fem gode grunner til å bli student ved University of Rhode Island: Studenter ved UIR vektlegger at du får en...
  • = Studentreportasje finnes
Viser 1-21 av 21 treff
 

Studere maritime fag og sjøfart