Sammendrag
Fagskole
Kristiansund
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Dekksoffiser

dekksoffiser på skip

Maritim utdanning – Dekksoffiser

Vil du seile store, høyteknologiske skip? Da kan en utdanning til dekksoffiser ved Fagskolen Møre og Romsdal være noe for deg.

Studieretningen er en fordypning innenfor maritime fag som gir kompetanse som dekksoffiser. 

Hensikten med studiet

Hensikten er å utdanne dekksoffiserer med holdninger, kompetanse og yrkesetikk, og gi den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Utdannelsen oppfyller og sikrer internasjonale og nasjonale krav til kompetanse.      

Hva lærer du?

Studieretningen gir deg dypere opplæring i: 

 • Navigering 
 • Lasting, lossing og stuing 
 • Kontroll av skipets drift
 • Maritim kommunikasjon på norsk og engelsk 
 • Vedlikehold
 • Omsorg for personer om bord og vern av havmiljøet 

 

Få kompetanse på operativt nivå og ledernivå

Utdannelsen gir mulighet til å tjene som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann og skipsfører på fartøyer med stigende bruttotonnasje og fartsområde, opp til uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. Mulighetene og videre kvalifikasjoner og stillinger utover dette er avhengig av hvilken sertifisering, fartstid og utdannelse du oppnår.

For kontakt eller mer informasjon om Dekksoffiser, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 1. 

Ved fullført utdanning så kan du: 

 • Planlegge og gjennomføre seilas, lasting, lossing og andre prosjekter innen driften av skip 
 • Utføre arbeid med navigering, lasting/lossing, drift og overvåkning av skip 
 • Gjøre rede for dine valg av metoder, prosesser og teknikker  
 • Kartlegge en situasjon som oppstår om bord, identifisere hvordan dette påvirker skipets sikkerhet og identifisere behov for å iverksette tiltak 
 • Bygge relasjoner med andre nautikere og med leverandører 
 • Bidra til organisasjonsutvikling om bord ved å bruke ny teknologi og nye arbeidsmetoder 

Opptakskrav/Søknad

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fisker 
 • Engelsk og norsk kunnskaper tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, og matematikk og naturfag tilsvarende VG1 yrkesfaglig utdanningsprogram 

Studiefakta, Tittel m.m

Høyere fagskoleutdanning, 120 studiepoeng. 

Planer for skipsoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCWkonvensjonen).

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Dekksoffiser.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Fagskolen Møre og Romsdal

Fagskolen Møre og Romsdal

St. Hanshaugen
6514 Kristiansund

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Dekksoffiser:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!