Viser 1-3 av 3 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-3 av 3 treff

Bli pilot

Som pilot har du ansvaret for å føre og navigere fly både på land og i luften. I tillegg til ansvaret for selve flyet har piloten også ansvar for passasjerer og lasten. Med en pilotutdanning får du muligheten til å ha en arbeidsplass med en uslåelig kontorutsikt. Som pilot får du også muligheten til å se og oppdage nye steder. Det vanligste er at to piloter inngår i besetningen. For avlastning ved lengre flyreiser eller ved større flymaskiner har piloten hjelp av en styrmann som også kan overta manøvreringen av flyet om det skulle behøves. Piloten er den som har det ytterste ansvaret for at flygningen gjennomføres på en sikker måte.

En pilotutdanning gir deg ikke bare kunnskap om hvordan du manøvrerer et fly. Du lærer blant annet også hvordan du planlegger en flygning, hvordan du gjennomfører en inspeksjon av flyet, hvordan du leser av vær og hvordan flyets systemer og instrument fungerer og kontrolleres. Pilotutdanningen er stadig under utvikling. Det tas frem nye flymaskiner med ny teknikk, noe som øker kravet på pilotens tekniske kompetanse. Noe som også setter høyere krav på pilotene er at luftrommet i dag er mindre enn det var tidligere, et resultat av at det i dag gjennomføres flere flyavganger enn tidligere.

Jobbmuligheter

Jobbmulighetene er gode for deg som velger å ta en pilotutdanning. Utdanningen åpner for muligheter innen både sivil luftfart og i forsvaret. Om du jobber som pilot innen sivil luftfart er det vanligst å jobbe for flyselskaper som har både kortere og lengre flyruter, både innenriks og utenriks. Du kan også blant annet jobbe som pilot for ambulansefly eller for flyselskaper som jobber med transport eller andre varierte flyoppdrag. Om du velger å jobbe som pilot innen forsvaret finnes det med rett utdanning muligheter til å fly alt fra jagerfly, til transportfly og helikopter. Mange piloter jobber også med transport innen til olje- og gassbransjen.

Personlige egenskaper

For å kunne utdanne deg til yrkespilot må du oppfylle en rekke strenge krav, både fysiske, psykiske og motivasjonsmessige. Du må ha en plettfri vandel og kunne fremlegge medisinsk sertifikat klasse 1. Når du jobber som pilot må du også gjennomgå jevnlige legeundersökelser og gjennomføre skriftlige og praktiske prøver. Det er viktig at en pilot har en god reaksjonsevne og kapasitet til å ta raske avgjørelser i pressede og uforutsette hendelser.

Utdanning

Du kan ta pilotutdannelse gjennom sivil eller militær utdanning. Om du velger en sivil pilotutdannelse finnes det statlig finansierte alternativ, men du kan også velge å finansiere utdanningen selv ved private fagskoler. Noen private skoler kan være godkjent av Lånekassen for delfinansiering. Du kan velge å ta pilotutdanning utenlands, både i Europa og USA, men for å kunne jobbe som pilot i Norge må utdanningen godkjennes i Norge. Hvilke utenlandske pilotutdanninger som er godkjent i Norge bør du undersøke før du starter utdanningen. Om du velger å ta pilotutdanningen i militæret kan du få lønn under utdanningen og om du fullfører utdanningen er du garantert jobb som pilot i Luftforsvaret, men da binder du deg også til å jobbe cirka 15 år for Luftforsvaret.

Lønn

Lønnen varierer veldig for piloter, men du kan regne med å tjene minimum 300 000 kr. som begynnerlønn. Deretter kan en pilotlønn ligge på over én million kroner. Det som er viktig å tenke på er at pilotlønner kan variere avhengig av blant annet erfaringen din og hvilket flyselskap du velger å jobbe for.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!