19 des 2022

Slik blir du pilot

Hva gjør en pilot? 

En pilot er en fører for fly, helikopter eller fjernstyrte luftfartøy og kan jobbe i både sivil luftfart og i Forsvaret. En normal flybesetning består av en kaptein og en styrmann, som er pilotene, i tillegg til kabinbesetning. Kapteinen om bord er sjefen i flyet og har ansvar for besetningen, passasjerer og all last, samt at flyet fungerer slik det skal og at alle sikkerhetsregler følges. Styrmannen om bord er nestkommanderende og har ansvar for å avløse kapteinen ved behov.

Piloter eller flygere kan, avhengig av utdanning, arbeide som:

  • Pilot i fly eller helikopter i sivil luftfart
  • Pilot i jagerfly, spesialfly, transportfly eller helikopter i Forsvaret
  • Pilot av ubemannede luftfartøy

Vanlige arbeidsoppgaver for piloter inkluderer: 

  • Oppsett av reiseplan med spesifikasjoner for hastighet, høyde og flytid
  • Å styre flyet eller overvåke flyvingen
  • Håndtering av radio og kommunikasjon med flygeledere, drivstoffkontroll og kontroll av brytere og spaker

Se Piloutdanninger her

Hvordan bli pilot? 

Det finnes én offentlig finansiert pilotutdanning i Norge; bachelor i Luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø. Gjennom denne utdanningen får du de kunnskapene og ferdighetene som trengs for å bli pilot. Ved fullført studium får du et sertifikat som trafikkflyger - commercial pilot license (CPL). Utdanningen gir deg forståelse for vitenskapen bak fly, i tillegg til at du lærer om hvordan mennesker jobber sammen i ulike situasjoner. Første studieår gjennomføres i Tromsø med teoretiske fag og grunnkurs i flyteori. De siste to årene består av praktisk flyvning og foregår hovedsakelig i Bardufoss.

Pilot i Forsvaret

Det er også mulig å bli flyger gjennom en utdanning i Forsvaret. Utdanningen er lønnet og foregår i Norge og USA. Ved fullført utdanning får du fast jobb som flyger i Luftforsvaret, og binder deg opp til 12 års plikttjeneste.

Pilot gjennom privat fagskole

Dersom du ikke kommer inn på studiet ved Uit eller ønsker å forplikte deg til tjenestegjøring i Forsvaret, er det mulig å ta utdanningen ved en privat fagskole. For deg som ønsker å bli trafikkflyger finnes det 6 ulike utdanninger ved fire ulike læresteder i Norge. Ønsker du å ta din utdanning i Europa eller USA er det mulig å få denne godkjent i Norge, men det er viktig å være nøye med valget, da ikke alle utdanninger er kvalifisert for godkjenning.

Opptakskrav

Opptakskravene for å bli pilot varierer fra skole til skole, men du minst må bestå skolens opptakstester, ha gyldig legeattest og plettfri vandel for å vurderes for opptak. Konkret informasjon finner du under hver enkelt utdanning. 

Hvor mye koster det å bli pilot?

Dersom du velger å ta en bachelorgrad i Luftfart ved Universitetet i Tromsø er alle flytimene gratis, men oppmelding til ATPL-prøver (Airline Transport Piloting License) og ferdighetsprøven i CPL (Commercial Pilot Licence) må betales selv. 

Hvis du velger å ta utdanningen via en privat fagskole eller i utlandet må du betale for utdanningen selv. Noen av disse utdanninger gir rett til delfinansiering fra lånekassen. Informasjon om aktuelle priser finner du hos respektive skole.

Personlige egenskaper 

For å bli pilot kreves det at du har en god fysikk, psyke og motivasjon. For å kontrollere din fysiske form må på jevnlige legeundersøkelser. Hvor ofte du undersøkes avhenger av din alder.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det er viktig at du har god situasjonsforståelse og at du har evnen til å handle riktig i vanskelige og uforutsette situasjoner. Som pilot må du gjennomføre treningsprogram, blant annet simulatortrening, for å sikkerstille oppdatert kunnskap. Ettersom at engelsk er arbeidsspråket i flytrafikken, kreves det at du har meget gode engelskkunnskaper.

Hvor jobber piloter?

De fleste piloter arbeider i flyselskaper som driver med rutetrafikk og charterflyvninger, både innenriks og utenriks. Det er også mulig å arbeide i selskaper som driver med flyfrakt, taxiflyvning, flyfotografering, inspeksjon, søk og redning eller ambulansetjenester. Andre piloter jobber innen helikoptertransport til og fra oljeplattformer, med helikopterløft eller med spesialoppdrag. Som pilot kan du også jobbe i Forsvaret. Her kan du fly jagerfly, transportfly, rekogniseringsfly eller helikopter. 

Hva tjener piloter?

Nysgjerrig på månedslønnen til en pilot? Les om gjennomsnittslønnen blant menn og kvinner og i offentlig og privat sektor, samt den historiske lønnsutviklingen for yrket. 

Les om lønnen her

Kilder: ssb.no, utdanning.no, forsvaret.no, uit.no

Sist oppdatert: 19 des 2022
Picture of Karoline Sten
Karoline Sten
Site Manager

Du kan kanskje også være interessert i:

Sist oppdatert: 03.04.2023

Slik blir du barnevernspedagog

Har du et ønske om å hjelpe vanskeligstilte barn og unge med å få det bedre? Her får du vite mer om hva en barnevernspedagog gjør, hvordan du blir barnevernspedagog og hva du kan forvente å tjene.

Les mer
Sist oppdatert: 10.05.2023

Slik blir du matros

Ønsker du en praktisk og spennende jobb på havet? Da kan matros være yrket for deg! Her får du informasjonen du trenger om blant annet typiske arbeidsoppgaver for en matros, hva slags utdanning du trenger for å praktisere yrket og hva du kan forvente å tjene som matros. 

Les mer
Sist oppdatert: 26.06.2023

Slik blir du logoped

Vil du hjelpe mennesker med deres talevansker og bidra til at de får en bedre hverdag? Da bør du ta en utdanning i logopedi. Her får du informasjon du trenger om hva en logoped gjør, hvordan du blir logoped, hva du kan forvente i lønn og mye mer!

Les mer