Fagskole
Ingen anmeldelser

Digital sikkerhet

TISIP Fagskole, Nettstudier
Varighet
6 fagskolepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Pris
7 000 NOK
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Varighet
6 fagskolepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Pris
7 000 NOK
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Digital sikkerhet

Digital sikkerhet

Emnet i digital sikkerhet hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

En introduksjon til hva digital sikkerhet er, viktige begreper og mål for sikkerhet. Emnet belyser ulike tema innenfor feltet for å gi breddekunnskap og oversikt. Det er tre hovedområder som emnet adresserer. Den første går på forståelse for mekanismer og rammer som en må ta med seg i sikkerhetsarbeidet: sikkerhetskultur i arbeidslivet, digital etikk, personvern og lovverk er viktige områder å ha med seg når en jobber med digital sikkerhet. Emnet går også inn på tekniske aspekter, som adgangskontroll, sårbarheter og trusler, programvaresikkerhet, overvåking og deteksjon.

Når en har god forståelse for både rammene rundt sikkerhet og tekniske forhold, kan en gjøre en god risikovurdering og ha forutsetninger for å håndtere hendelser som har oppstått.

For kontakt eller mer informasjon om Digital sikkerhet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER
Studenten har:

- kunnskap om begreper, metoder og verktøy som anvendes innenfor digital sikkerhet
- kunnskap om ulike former for tilgangskontroll og sikkerhetstiltak i lys av mål om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
- innsikt i utfordringer med personvern og lovverk i dagens samfunn og hvilke implikasjoner det får for sikkerhetsarbeidet
- kunnskap om hvordan den kommersielle sikkerhetsbransjen kan brukes i sikkerhetsarbeidet i en virksomhet

FERDIGHETER
Studenten kan:

- anvende faglig kunnskap til å analysere mulige sikkerhetsbrister i både programvare og IKT-systemer
- kunne gjøre en enkel risikovurdering i en virksomhet
- kartlegge sikkerhetsutfordringer for en virksomhet basert på forståelse for metoder og teknikker for sikkerhetsovervåkning og deteksjon
- anvende teknikker for å redusere sårbarheten i systemer, både privat og i en virksomhet

GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:

- forståelse for hvordan teknologiske løsninger gjenspeiler ulike verdisett og etiske prinsipper
- forståelse for behov for kompetanse innen digital sikkerhet i et samfunnsperspektiv, og hvorfor en bør jobbe med digital sikkerhetskultur i en virksomhet

Opptakskrav/Søknad

For å søke til opptak må du oppfylle ett av følgende:

  • fullført og bestått videregående opplæring - generell studiekompetanse
  • fullført og bestått videregående opplæring - fag- og yrkeskompetanse innen
    IKT servicefag.
  • Realkompetanse

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Digital sikkerhet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • Høyere yrkesfaglig utdanning innen IT-drift, godkjent av NOKUT
  • Etter- og videreutdanning innen IT, med studiepoeng
  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole