Fagskole

Digital sikkerhet

TISIP Fagskole, Nettstudier
Varighet
6 fagskolepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Pris
7 000 NOK
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Varighet
6 fagskolepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Pris
7 000 NOK
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Digital sikkerhet

Digital sikkerhet

Emnet i digital sikkerhet hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

En introduksjon til hva digital sikkerhet er, viktige begreper og mål for sikkerhet. Emnet belyser ulike tema innenfor feltet for å gi breddekunnskap og oversikt. Det er tre hovedområder som emnet adresserer. Den første går på forståelse for mekanismer og rammer som en må ta med seg i sikkerhetsarbeidet: sikkerhetskultur i arbeidslivet, digital etikk, personvern og lovverk er viktige områder å ha med seg når en jobber med digital sikkerhet. Emnet går også inn på tekniske aspekter, som adgangskontroll, sårbarheter og trusler, programvaresikkerhet, overvåking og deteksjon.

Når en har god forståelse for både rammene rundt sikkerhet og tekniske forhold, kan en gjøre en god risikovurdering og ha forutsetninger for å håndtere hendelser som har oppstått.

For kontakt eller mer informasjon om Digital sikkerhet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettstudier
  • Nettstudier

Videre studier/jobbmuligheter

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER
Studenten har:

- kunnskap om begreper, metoder og verktøy som anvendes innenfor digital sikkerhet
- kunnskap om ulike former for tilgangskontroll og sikkerhetstiltak i lys av mål om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
- innsikt i utfordringer med personvern og lovverk i dagens samfunn og hvilke implikasjoner det får for sikkerhetsarbeidet
- kunnskap om hvordan den kommersielle sikkerhetsbransjen kan brukes i sikkerhetsarbeidet i en virksomhet

FERDIGHETER
Studenten kan:

- anvende faglig kunnskap til å analysere mulige sikkerhetsbrister i både programvare og IKT-systemer
- kunne gjøre en enkel risikovurdering i en virksomhet
- kartlegge sikkerhetsutfordringer for en virksomhet basert på forståelse for metoder og teknikker for sikkerhetsovervåkning og deteksjon
- anvende teknikker for å redusere sårbarheten i systemer, både privat og i en virksomhet

GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:

- forståelse for hvordan teknologiske løsninger gjenspeiler ulike verdisett og etiske prinsipper
- forståelse for behov for kompetanse innen digital sikkerhet i et samfunnsperspektiv, og hvorfor en bør jobbe med digital sikkerhetskultur i en virksomhet

Opptakskrav/Søknad

For å søke til opptak må du oppfylle ett av følgende:

  • fullført og bestått videregående opplæring - generell studiekompetanse
  • fullført og bestått videregående opplæring - fag- og yrkeskompetanse innen
    IKT servicefag.
  • Realkompetanse

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Digital sikkerhet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
TISIP Fagskole
E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen.  Dersom du ikke trenger en...

Les mer og vis alle utdanninger ved TISIP Fagskole

Highlights