Vis studentum.no som: Mobil

Digital sikkerhet

TISIP Fagskole
Sammendrag
Heltid/deltid
Nettstudier
Fagskole
Oppstart: Høst - Nettstudier
Kontakt lånekassen

Digital sikkerhet

Digital sikkerhet

En introduksjon til hva digital sikkerhet er, viktige begreper og mål for sikkerhet. Emnet belyser ulike tema innenfor feltet for å gi breddekunnskap og oversikt. Det er tre hovedområder som emnet adresserer. Den første går på forståelse for mekanismer og rammer som en må ta med seg i sikkerhetsarbeidet: sikkerhetskultur i arbeidslivet, digital etikk, personvern og lovverk er viktige områder å ha med seg når en jobber med digital sikkerhet. Emnet går også inn på tekniske aspekter, som adgangskontroll, sårbarheter og trusler, programvaresikkerhet, overvåking og deteksjon. Når en har god forståelse for både rammene rundt sikkerhet og tekniske forhold, kan en gjøre en god risikovurdering og ha forutsetninger for å håndtere hendelser som har oppstått.

KUNNSKAPER

- kunnskap om begreper, metoder og verktøy som anvendes innenfor digital sikkerhet
- kunnskap om ulike former for tilgangskontroll og sikkerhetstiltak i lys av mål om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
- innsikt i utfordringer med personvern og lovverk i dagens samfunn og hvilke implikasjoner det får for sikkerhetsarbeidet
- kunnskap om hvordan den kommersielle sikkerhetsbransjen kan brukes i sikkerhetsarbeidet i en virksomhet

For kontakt eller mer informasjon om Digital sikkerhet, vennligst fyll inn en interessemelding.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Digital sikkerhet.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
  • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
  • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Digital sikkerhet:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!