Vis studentum.no som: Mobil

IT-Drift – 2-årig

TISIP Fagskole
Sammendrag
Heltid
2 år (120 fagskolepoeng)
Fagskole
Oppstart: 21.01.20 - Nettstudier
Søknadsfrist: 09.01.20
Ja

IT-Drift – 2-årig

IT utdanning på nett

Nettbasert fagskoleutdanning i IT-Drift

TISIP Fagskole tilbyr en privat nettbasert fagskoleutdanning. Tilbudet er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering i Lånekassen.

Hvilken kompetanse gir studiet?

Studiet utdanner deg til å kunne ha driftsansvar i en mindre bedrift, driftsansvar sammen med andre i en større bedrift eller arbeide med IT-støtte på 1. linje og/eller 2.linje. Du får også generelle kunnskaper om andre relaterte områder innen IT slik at du kan kommunisere godt med andre IT-faglige personer. Du skal på egenhånd kunne administrere og overvåke små nettverk og mellomstore nettverk sammen med annet IT-personell.

Studiet krever ikke store forkunnskaper innen IT, men du må være lærevillig og motivert for å lykkes.

Hos TISIP får du en yrkesrettet utdanning med kombinasjon av teori og praksis slik at du faktisk kan gå ut i en IT-jobb etter endt utdanning!

Undervisningsopplegget

Studiet er nettbasert og følgene undervisningsformer og arbeidsmetoder vil bli benyttet:

 • Det vil bli lagt opp til en blanding mellom lærerstyrt, nettbasert undervisning (i form av video/leksjoner) og selvstudium. Studiene er i hovedsak individuelle.
 • Hver uke legges det ut leksjoner(lærestoff) med tilhørende oppgaver gjennom læringsplattformen itslearning. Leksjonene er skrevet av de fagekspertene som underviser i emnene og kan bestå av teoretisk gjennomgang og/eller videoer som viser hvordan emnet blir belyst.
 • Oppgavene skal i utgangspunktet løses innen 2 til 7 dager og studenten får tilbakemelding eller automatisk godkjenning på sine besvarelser.
 • For å løse oppgavene får studentene tilgang til de verktøy og tjenester som de skal lære om i leksjonen/emnet. Disse verktøy og tjenestene vil studentene få tilgang til programvare eller gjennom virtuelle maskiner. Eksempler på tjenester kan være Windows server, Exchange, SQL, Sharepoint og lignende.
 • Studentene vil også få veiledning fra faglærer på e-post, via Skype/Lync eller via læringsplattformen.

Jobbmuligheter

Utdanningen i IT-Drift og infrastruktur er yrkesrettet og skreddersydd med tanke på at du som student skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført eksamen. Dette forutsetter selvsagt at studenten har oppnådd læringsmålene i studiet.

Det er i skrivende stund stor etterspørsel etter kandidater med denne typen utdanning. TISIP har gjort et grundig forarbeid med å avstemme denne utdanningen mot ulike bedrifter som ansetter IT-administratorer i Trondheims- og Oslo-området.

Utdanningen er tilpasset behovet i bedriftene slik at vi optimaliserer muligheten for at du kan gå rett ut i arbeid etter endt studium.

Lang erfaring og gode kontakter

TISIP har i samarbeid med NTNU fagenhet AIT (tidligere Avdeling for Informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag) tilbudt utdanningen innen IT via campus og Internett.

Vår erfaring og kompetanse i tillegg til våre kontakter i næringslivet vil være med på å sikre deg et relevant yrkesrettet utdanningstilbud med høy kvalitet og faglig relevans.

IT går aldri av moten

IT er en viktig del av de aller fleste funksjoner og bedrifter i det Norske samfunn. Dette gjør at det vil være et stort behov for mennesker som kan administrere og drifte de ulike datanettverkene. Med vår utdanning innen IT-Drift med fokus på grunnleggende IT-kunnskaper, kunnskaper innen IT-drift, IT-sikkerhet og programmering har du en komplett utdanning i forhold til mange gode jobber. I et lengre perspektiv er jobber innen drift av IT ikke arbeidsplasser som forsvinner, men et arbeidsområde som blir stadig mer utbredt som følge av at flere bedrifter har behov for å vedlikeholde og administrere sine datanettverk og IT-løsninger.

Emner

Emnene inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også velges som enkeltemner du gjennomfører i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Emne 1 - IT-introduksjon

Emne 2 - Office 365

Emne 3 - Datakommunikasjon og infrastruktur

Emne 4 - Databaser

Emne 5 - Programmering i Java

Emne 6 - Linux

Emne 7 - Innføring i programmering med Python

Emne 8 - Azure

Emne 9 - Drift av Windows Server

Emne 10 - Virtualisering av servere og nettverk

Opptakskrav/Søknad

Det formelle opptakskravet for fagskoleutdanningen er:

 1. Fullført og bestått videregående opplæring - generell studiekompetanse/studieforberedende
 2. Fullført og bestått videregående opplæring - fag- og yrkeskompetanse innen
  IKT servicefag.

Søkere med annen utdanning og/eller praksis enn beskrevet ovenfor kan få vurdert sin realkompetanse for eventuelt opptak. Vurdering av realkompetanse reguleres etter egne retningslinjer.

Søkere som tilfredsstiller det generelle opptakskravet i punkt a og b ovenfor skal ikke få vurdert sin realkompetanse.

Vurdering av realkompetanse foretas av rektor i samarbeid med studieleder.

For å få godkjent realkompetanse må søkeren:

 • være gammel nok til å kunne ha fullført videregående opplæring, vanligvis 19 år eller eldre.

I tillegg må søkeren oppfylle ett av følgende krav:

 • ha relevant praksis og realkompetanse i fag tilsvarende yrkesfaget (IKT-servicefag) i videregående opplæring
 • ha erfaring/praksis som dekker læreplanen for videregående opplæring som gir fullført og bestått videregående opplæring - generell studiekompetanse/studieforberedende

Erfaring/praksis som kan gi realkompetanse for yrkesfaget (IKT-servicefag) er f. eks:

 • Erfaring i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon ved anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold av IKT-systemer
 • Erfaring i bruker- og driftsstøtte, service og samhandling med brukere og leverandører av IKT-systemer og -tjenester. Erfaring i dokumentasjon, veiledning og problemløsning.
 • Relevant praksis i IT-butikk/små-elektriskbutikk, ansvarlig for nettsted, arrangements­komité for LAN-party, mye bruk av PC og ulike programmer i jobb, drifting av nettverk, programmerer.

Listen er ikke uttømmende

Studenten må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette fordi man må tilegne seg kunnskap ved å lese, skrive og forstå innhold i faglitteratur. Engelsk faglitteratur forekommer også. Ferdighetene skal ligge på et nivå som tilsvarer den kompetansen som oppnås ved Norsk/Engelsk VG1 (studieforberedende), Norsk/Engelsk VG2 (yrkesfaglige utdanningsprogram) og vurderes opp mot kompetansemålene. Alternativt kan søkeren ha tatt test i norsk høyere nivå - og ha bestått Bergenstesten.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanningen går over 2 år. Utdanningen er godkjent av NOKUT og gir totalt 120 studiepoeng.

Eksamen

 • Studiet har en varighet på 4 semester på fulltid og inneholder 20 emner. Eksamen vil av praktiske og pedagogiske årsaker bli gjennomført i slutten av hvert semester.
 • Eksamen gjennomføres nettbasert i de emnene du er meldt opp til.
 • Etter bestått fagskoleutdanning i IT-drift får studenten et vitnemål som dokumenterer oppnådd kompetanse.
 • Underveis i studiet kan du be om karakterutskrift som viser hvilke emner du har gjennomført, antall studiepoeng du har tatt og karakteren du har fått.

Kostnader

Prisen for å studere IT-Drift på nett ved TISIP Fagskole er kr 30 000,- per semester. Om man velger å plukke enkeltemner og styre framdriften i studiet selv er prisen 6000,- kr per emne på 6 studiepoeng.

 • Prisen per semester på 30 000,- kr dekker skolepenger og eksamenskostnader for ett semester.
 • I tillegg til dette kan det påløpe mindre kostnader til læremateriell, maksimalt 2000 kr per semester (for eksempel lærebøker)
 • TISIPs Fagskoletilbud gir rett til å søke studielån og stipend fra Statens lånekasse om man fullfører minst 15 studiepoeng per semester. Dette etter gjeldende satser. Det forutsetter at du oppfyller ett av opptakskravene.
 • TISIPs Fagskoletilbud gir også rett til å søke om lån for å dekke skolepengene (minimum 15 SP per semester): http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Hvor-mye-ka n-du-fa/Lan-til-skolepenger/
 • TISIP Fagskole er godkjent av NOKUT og gir Studiepoeng, men skolen mottar ikke statlig støtte for studenter eller produksjon av studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen IT-Drift – 2-årig.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

 • FoU knyttet til IKT og e-læring
 • Utvikling av nettbasert læremateriell
 • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
 • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
 • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
 • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
 • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Tlf: 73 52 30 30
tisip.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra IT-Drift – 2-årig:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!