Microsoft 365 for systemansvarlige

TISIP Fagskole
Sammendrag
Fagskole
Nettstudier
6 fagskolepoeng
Heltid/deltid
Kontakt lånekassen
Høst
Nettstudier

Microsoft 365 for systemansvarlige

Microsoft 365 for systemansvarlige

Emnet i Microsoft 365 for systemansvarlige hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

I dette faget skal vi se på hvordan vi kan benytte Microsoft 365 suiten som plattform for en organisasjon i skyen. I faget skal vi administrere brukere, tjenester og sørge for sikker tilgang til disse tjenestene. I løpet av kursets moduler vil en få en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være en organisasjon i skyen og hvordan de kan beskytte virksomheten mot de farene som finnes. Blant annet skal dagens sikkerhetsbilde tas opp og en del reelle sikkerhetsproblemer vil forklares, med den hensikt å kunne bistå virksomheter med å forbedre sin sikkerhet.

For kontakt eller mer informasjon om Microsoft 365 for systemansvarlige, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Raskt i arbeid

Utdanningen i IT-Drift er yrkesrettet og skreddersydd med tanke på at du som student skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført studium. Dette forutsetter selvsagt at studenten har oppnådd læringsmålene i studiet.

Det er i skrivende stund etterspørsel etter kandidater med denne typen utdanning. TISIP har gjort et grundig forarbeid med å avstemme denne utdanningen mot ulike bedrifter som ansetter IT-driftere i Trondheims- og Osloområdet.

Utdanningen er tilpasset behovet i bedriftene slik at vi optimaliserer muligheten for at du kan gå rett ut i arbeid etter endt studium.

Lang erfaring og gode kontakter

TISIP har i mer enn 20 år samarbeidet med NTNU faggruppe Anvendt Informatikk (AIT) (tidligere Avdeling for Informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag) og tilbudt utdanning innen IT via campus og Internett. Dette utdanningstilbudet leveres av TISIP.

Vår erfaring og kompetanse i tillegg til våre kontakter i næringslivet vil være med på å sikre deg et relevant yrkesrettet utdanningstilbud med høy kvalitet og faglig relevans.

IT går aldri av moten

IT er en viktig del av de aller fleste funksjoner og bedrifter i det Norske samfunn. Dette gjør at det vil være et stort behov for mennesker som kan administrere og drifte de ulike datanettverkene. Med vår utdanning innen IT-Drift med fokus på grunnleggende IT-kunnskaper, kunnskaper innen IT-drift, IT-sikkerhet og programmering har du en komplett utdanning i forhold til mange gode jobber. I et lengre perspektiv er jobber innen Drift av IT ikke arbeidsplasser som forsvinner, men et arbeidsområde som blir stadig mer utbredt som følge av at stadig flere bedrifter har behov for å vedlikeholde og administrere sine datanettverk og IT-løsninger.

Opptakskrav/Søknad

For å søke til opptak må du oppfylle ett av følgende:

  • fullført og bestått videregående opplæring - generell studiekompetanse
  • fullført og bestått videregående opplæring - fag- og yrkeskompetanse innen
    IKT servicefag.
  • Realkompetanse

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER
Studenten har:

- Kunnskap om hvordan Microsoftplattformen gjør det enkelt for ansatte å jobbe på nye og mer produktive måter, fra hvor som helst og på hvilken som helst enhet.
- Kunnskap om hvordan du kan samarbeide med teamet ditt, uansett hvor du er. Forbedre produktivitet og resultater.
- Kunnskap om hvilke produkter som inngår i Microsoft 365 suiten: Exchange Online, OneDrive For Business, SharePoint Online og Teams.
- Kunnskap om hva som er god praksis i industrien, og hvordan holde seg oppdatert på dette.
- Kunnskap om en moderne design- og implementeringsstrategi for å sikre skytjenester fra en rekke trusler, både eksterne og interne.

FERDIGHETER
Studenten kan:

- Konfigurer og administrer brukere, enheter og data i Microsoft 365 administrasjonsportalen.
- Bruke grunnleggende verktøy for å tilpasse og skreddersy en løsning som er laget for å oppfylle behovene i en organisasjon.
- Moderne distribusjonsmetoder og oppdateringsmodeller.
- Systematisk vurdere sikkerheten til et gitt system.
- Beskytte bedriftsdata mot trusler interne og eksterne trusler

GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:

- Innsikt i hvilke grunnleggende applikasjoner som er nødvendige for å få utført arbeid i en moderne virksomhet
- Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket
- Kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom aktiv deltakelse i ulike digitale kanaler

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Microsoft 365 for systemansvarlige.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • Høyere yrkesfaglig utdanning innen IT-drift, godkjent av NOKUT
  • Etter- og videreutdanning innen IT, med studiepoeng
  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Microsoft 365 for systemansvarlige:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!