Vis studentum.no som: Mobil

Innføring i IT-tjenesteforvaltning

TISIP Fagskole
Sammendrag
Heltid/deltid
Nettstudier
Fagskole
Oppstart: Høst - Nettstudier
Kontakt lånekassen

Innføring i IT-tjenesteforvaltning

Innføring i IT-tjenesteforvaltning

Dette kurset ser nærmere på ITIL 4 og hvordan vi bør jobbe med leveranse av IT-tjenester. Endrings- og utviklingstakten for nye tjenester er stadig raskere og krever et utstrakt samspill med kunden for å sikre god kvalitet. For å følge opp arbeidet må vi etablere et støtteapparat og rutiner for å gjennomføre, følge opp og kontinuerlig forbedre våre leveranser. Studentene vil bli introdusert til kjernekomponentene i ITIL som er tjenesteverdisystem og fire-dimensjoners-modellen. Sentrale stikkord her er ITIL tjenesteverdikjeden, ITIL praksiser, ITILs retningslinjer, styresett og kontinuerlig forbedring.

KUNNSKAPER

- grunnleggende kunnskap om ITIL 4, terminologi på norsk og engelsk og hvordan ITIL kan implementeres i en organisasjon.
- kunnskap om tjenesteverdisystemet, tjenesteverdikjeden, fire dimensjoners modellen og hvordan disse støtter opp under leveranse av IT-tjenester med fokus på etablering, daglig drift og kontinuerlig forbedring.
- kunnskap om utvalgte praksiser knyttet til ITIL 4 med fokus på arbeidsoppgaver og samspill med andre praksiser.

For kontakt eller mer informasjon om Innføring i IT-tjenesteforvaltning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Innføring i IT-tjenesteforvaltning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
  • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
  • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Innføring i IT-tjenesteforvaltning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!