Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid/deltid
6 fagskolepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst og vår - Nettstudier
Kontakt lånekassen

Azure

azure nettkurs

Skytjenesten Azure

Emnet i Azure hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

Dette kurset omhandler skytjenesten Azure og skal gi brukerne av kurset en grunnleggende innføring i hva Azure er og hvordan Azure kan brukes. Kurset ser også på det konseptuelle bak hva vi i dag anser som sky, samt at vi går nærmere inn på hva som er mulig gjennom skytjenester, med hovedfokus på Azure.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten har:

- Kunnskap om noen av de ulike tjenestene som blir mest brukt i Azure, deriblant Virtuelle maskiner, SQL-databaser og flere.
- Kunnskap om og skal kunne forklare prinsippene Privat, Public og Hybrid Cloud.
- Kunnskap om SaaS PaaS, IaaS og eksempler på disse.
- Kunnskap om fleksibilitet, muligheter og begrensninger i skytjenester.
- Noe kunnskap om hvilke sikkerhetsmessige og politiske utfordringer sky-tjenester kan medføre.

FERDIGHETER

Studenten kan:

- Bruke et utvalg av tjenestene som Azure tilbyr, deriblant Virtuelle Maskiner.
- Konseptuelt planlegge et fungerende system som kombinerer ulike tjenester igjennom Azure
- Planlegge og styre kostnader i Azure
- Grunnleggende sammenligne fordeler og ulemper mellom forskjellige sky-leverandører. Hovedsakelig Azure, AWS, GCP.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten kan:

- Begrunne og undersøke på vegne av en bedrift muligheten for skytjenester, eventuelt hvilken kombinasjon som er best tilpasset bedriften. Deretter kunne innføre noen av disse tjenestene.
- Kostnadsmessig begrense hvilke tjenester som er hensiktsmessig for en viss bedrift.
- Ta hensyn til sikkerhet og at bedrifter kan være underlagt lovgivning som setter begrensinger på sky-tjenester.

Opptakskrav/Søknad

FORKUNNSKAPER

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt at du har erfaring med bruk av PC.

Studiefakta, Tittel m.m

Læremidler

Egenutviklede leksjoner på både tekst og video-form, samt et utvalg med ressurser fra Microsoft som omhandler Azure.

Kostnader

Pris per emne er 6000,-. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Azure.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
  • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
  • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Tlf: 73 52 30 30
tisip.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Azure:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!