Fagskole
Ingen anmeldelser

Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse

TISIP Fagskole, Nettstudier
Varighet
6 fagskolepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Pris
7 000 NOK
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Varighet
6 fagskolepoeng
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Pris
7 000 NOK
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse

Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse

Emnet i Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

Forvaltning av programvareprodukter. Rutiner for forvaltning av IT-produkter og tilhørende tjenester i hele produktets livssyklus. Kritiske faktorer for å lykkes med produktutvikling, utvalgte tema som gir markedsforståelse: kundens kjøpsatferd, konkurrentanalyse, segmentering, differensiering, posisjonering.

For kontakt eller mer informasjon om Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse, vennligst fyll inn en interessemelding.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER
Studenten kan:

- redegjøre for viktige suksessfaktorer i produktutvikling
- forklare ulike faktorer som påvirker kundeatferd
- forklare viktighetene av fokus på konkurrenter og konkurrentanalyse
- forklare viktigheten av segmentering og segmenter
- redegjøre for begrepene differensiering og posisjonering
- redegjøre for produktets livssyklus
- redegjøre for kjerneoppgavene innen forvaltning av programvareprodukter
- forklare sentrale aspekter ved det å være produktsjef for IT-baserte produkter og tjenester

FERDIGHETER
Studenten kan:

- delta i utvikling av en markedsplan og bidra til markedsføringsledelse
- utarbeide en livssyklusmodell som beskriver sentrale aktiviteter knyttet til forskjellige faser av et programvareprodukts livssyklus
- reflektere over egen utøvelse og utvikle denne basert på tilbakemelding fra andre

GENERELL KOMPETANSE
Studenten:

- demonstrerer forståelse av at produktansvar innebærer å ta ansvar for produktets utvikling og at dette i stor grad dreier seg om å balansere mellom konkurrerende behov og ønsker fra interessenter med varierende makt og innflytelse
- kan søke etter og anvende relevant fagstoff for å belyse en gitt problemstilling

Opptakskrav/Søknad

For å søke til opptak må du oppfylle ett av følgende:

  • fullført og bestått videregående opplæring - generell studiekompetanse
  • fullført og bestått videregående opplæring - fag- og yrkeskompetanse innen
    IKT servicefag.
  • Realkompetanse

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • Høyere yrkesfaglig utdanning innen IT-drift, godkjent av NOKUT
  • Etter- og videreutdanning innen IT, med studiepoeng
  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole