Vis studentum.no som: Mobil

Virtualisering av servere og nettverk

TISIP Fagskole
Sammendrag
Heltid/deltid
6 fagskolepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst og vår - Nettstudier
Kontakt lånekassen

Virtualisering av servere og nettverk

virtualisering av servere og nettverk

Virtualisering av servere og nettverk

Emnet i Virtualisering av servere og nettverk hos TISIP Fagskole inngår i den 2-årige fagskoleutdanningen i IT-drift, men kan også bli tatt som enkeltemne.

I løpet av emnet vil du lære installasjon av Windows server med nødvendige roller. Konfigurering av Hyper-V. Du vil også lære å legge inn virtuelle maskiner, lage maler, klone maskiner og lage virtuelle nettverk.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten har:

- har kunnskap om løsninger for administrasjon av virtuelle maskiner og nettverk
- har bransjekunnskap og kunnskap om generell virtualisering
- har kunnskap om begreper og verktøy som anvendes innenfor virtualisering
- har lært hvordan en kan holde seg faglig oppdatert
- kjenner til hvilke verktøy som kan brukes for administrasjon av nettverk og virtuelle maskiner

FERDIGHETER

Studenten kan:

- finne informasjon og fagstoff som er relevant for virtualisering
- anvende sin kunnskap til å opprette og administrere virtuelle maskiner og nettverk
- installere og konfigurere virtuelle servere og arbeidsstasjoner
- opprette de forskjellige typer nettverk som det er behov for
- kartlegge årsaker til driftsproblemer innen virtualisering og iverksette tiltak for å løse problemet
- lage maler som kan benyttes for å automatisk opprette nye virtuelle maskiner.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

- har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innen IT-drift og infrastruktur
- kan utføre arbeidet etter de behov som de forskjellige driftsløsninger som benytter virtualisering krever
- kan bygge relasjoner med de som arbeider innen IT-drift og infrastruktur og på tvers av andre fag der det er nødvendig og med eksterne målgrupper
- har perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger
- har kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig.

Opptakskrav/Søknad

FORKUNNSKAPER

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt at du har erfaring med bruk av PC.

Studiefakta, Tittel m.m

Læremidler

I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett.

Kostnader

Pris per emne er 6000,-. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Virtualisering av servere og nettverk .

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

TISIP Fagskole

TISIP Fagskole - IT-utdanning på nett

TISIP Fagskole

Ønsker du en kort og yrkesrettet IT-utdanning som får deg raskt ut i jobb? TISIP tilbyr fagskoleutdanningen IT-Drift som nettbasert studium. TISIPs studietilbud er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering hos Lånekassen. 

Dersom du ikke trenger en fagskoleutdanning over to år, kan du også velge enkeltemner du vil gjennomføre i ønsket rekkefølge. Da betaler du kun for de emnene du er meldt opp til hvert semester. 

Les om TISIPs nettbaserte fagskoleutdanning i IT-Drift.

Om TISIP

TISIP ble etablert i 1985 og har siden 1994 tilbudt høgere utdanning innen IT. Skolen er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Skolen er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører. Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Kurs som gir studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Agder, Mitthøgskolan m.fl
  • Kurs som gir EUCIP sertifisering i samarbeid med DND
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
  • Driftsstøtte for utdanningsinstitusjoner
Vis alle utdanninger fra TISIP Fagskole

Kontaktinformasjon til TISIP Fagskole

TISIP Fagskole

E. C. Dahlsgt. 2
7418 Trondheim

Tlf: 73 52 30 30
tisip.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Virtualisering av servere og nettverk :

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!