Vis studentum.no som: Mobil

Funksjonshemming og samfunn - masterstudium

NTNU
Sammendrag
Master
Trondheim
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Funksjonshemming og samfunn - masterstudium

Hvordan henger funksjonshemming og samfunn sammen? Hva kan gjøres for å bryte ned funksjonshemmende barrierer og sosial ulikhet? På studiet lærer du å forstå samspillet og hva vi kan gjøre for at samfunnet skal bli mer tilgjengelig for alle. Aktuelle tema er for eksempel

 • menneskerettigheter
 • universelt design og deltakelse
 • levekår og livsløp
 • diskriminering
 • utstøting
 • praktiske erfaringer med velferdstjenestene
 • konsekvenser av politiske reformer
 • kommunikasjon og identitet
 • normer og etikk

Du vil også lære om hva som hindrer diskriminering og hva som fremmer likeverd og mangfold. Studiet har en tverrfaglig tilnærming til funksjonshemming. Studentene kan komme fra ulike profesjoner, ulike samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag. Du har mulighet til å ta studiet på heltid og deltid.

Med en master i funksjonshemming og samfunn kan du arbeide med et bredt spekter av oppgaver knyttet til funksjonshemming. Du kan for eksempel jobbe med

 • fag- og politikkutvikling
 • forsknings- og utredningsarbeid
 • undervisning og veiledning om funksjonshemming
 • tilrettelegging i eksempelvis bolig og fritid

Du kan jobbe i eller hos

 • kompetansesenter og kunnskapsportaler
 • hjelpemiddelsentraler
 • spesialisttjenesten og (re)habiliteringstjenester
 • fagorgan og direktorat
 • universitets- og høgskolesektoren
 • frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner
 • kommune som konsulent for funksjonshemmede
 • arbeidsliv og oppvekstsektoren som veileder

NTNU

NTNU

NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet 

Vis alle utdanninger fra NTNU

Kontaktinformasjon til NTNU

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!