Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)

NTNU
Sammendrag
Bachelor
Trondheim
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)

Har du et ønske om å bidra til at mennesker skal få en bedre livssituasjon? På bachelor i sosialt arbeid lærer du å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for barn, voksne, familier og grupper. Sosionomer er opptatt av mennesket i den sammenhengen det lever i. Som sosionom bidrar du til endring hos individet og du kan jobbe for å endre omgivelsene slik at utsatte individer og grupper får bedre livsbetingelser og muligheter. Det viktigste arbeidsredskapet du får som sosionom, er god evne til relasjon og kommunikasjon. Derfor får du ferdighetstrening i ulike former for samtaler. En viktig del av ferdighetstreningen er analyse, refleksjon og bevisstgjøring av hva som skjer i samtalene. Sentrale fagområder i studiet er sosialt arbeid, etikk, juss, psykologi, sosialpolitikk, sosialantropologi og sosiologi. På studiet får du reflektert over kunnskapene, verdiene og ferdighetene du trenger for å kunne håndtere etiske utfordringer og problemstillinger knyttet til for eksempel verdier og menneskereigheter. Når du er ferdig med bachelorgraden i sosialt arbeid, får du yrkestittelen sosionom. Som sosionom kan du jobbe med velferdstjenester og hjelpeapparatet rettet mot mennesker gjennom hele livsløpet som for eksempel i

  • barneverntjenesten
  • rusomsorgen
  • kriminalomsorgen
  • uteseksjonen
  • skolen
  • behandlingsinstitusjoner
  • voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri
  • familievernkontor

NTNU

NTNU

NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet 

Vis alle utdanninger fra NTNU

Kontaktinformasjon til NTNU

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!