Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-50 av 60 treff
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-50 av 60 treff
12

Studere sosialt arbeid

Sosionomer jobber med å hjelpe mennesker som er i vanskelige livssituasjoner. Sosionomen skal blant annet gi råd og veiledning og informere om ulike hjelpetiltak som finnes i samfunnet, som kan være til nytte for brukeren. Målet til en sosionom er ofte at brukeren skal være mest mulig selvhjulpen etter avsluttet oppfølging.

Du må ta en treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid for å bli sosionom. Innholdet i utdanningen er både teoretisk og praktisk. Etter endt utdanning får du tittelen som sosionom. Sosionom er en lovbeskyttet yrkestittel, det vil si at sosionomer har en yrkestittel som er nedfelt i en lov.

Det er mulig å ta deler av utdanningen som utveksling. Valg av utvekslingsland og kriteriene for utveksling vil variere etter utdanningssted.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Videreutdanning

Du kan ta videreutdanning og master etter å ha fullført bachelor i sosialt arbeid. Eksempler på videreutdanninger er

  • Coaching
  • Rehabilitering
  • Psykisk helsearbeid
  • Klinisk sosialt arbeid (klinisk sosionom)

Jobbmuligheter som sosionom

En sosionom kan blant annet jobbe i NAV, på sykehus, skoler, fengsler og institusjoner.

Sosionom / pedagog

Sammenlign
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg 
oppdatert om høyere utdanning

*