Viser 1-20 av 61 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 61 treff
1
2
3
4

Ta en sosionomutdanning!

En sosionom har kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og hvordan de kan løses. De har kunnskap om lover og ressurser i sosialtjenesten, i tillegg til hvordan sosiale tiltak dokumenteres, blir evaluert og fulgt opp. Kunnskap om menneskelig utvikling og sosialt samspill er spesielt viktig for å kunne påvirke og skape endringer, både på individ- og samfunnsnivå. Med en utdanning i Sosialt arbeid vil du derfor spille en viktig rolle i samfunnets utvikling.

Hvilken utdanning må jeg ha for å bli sosionom?

For å bli sosionom i Norge må du ta en treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid, tilsvarende 180 studiepoeng. Du kan ta utdanningen på universitet eller høyskole, både heltid, deltid og som nettstudier.  Vanlige fag i utdanningen er  etikk, psykologi, jus og samfunnsfag.

Utdanningen inkluderer som oftest kompetansemål innen følgende områder: 

 • Sosialt arbeid
 • Velferdspolitikk
 • Forskningsmetoder og etikk
 • Barn, ungdom og familie
 • Psykisk helse
 • Funksjonshemning 
 • Misbruk og avhengighet
 • Kriminalitet
 • Fattigdom
 • Innvandring og utvandring

I løpet av utdanningen velger du et fordypningsområde. Du kan for eksempel velge å spesialisere deg innen sosialpedagogikk, internasjonale relasjoner eller innen helse og omsorg. 

Videreutdanninger innen sosialt arbeid

Det finnes flere muligheter for deg som ønsker å ta en videreutdanning r innen sosialt arbeid (sosionom). Disse inkluderer: 

 • Barne- og ungdomsvern
 • Psykisk helsearbeid
 • Barn og eldre
 • Rehabilitering
 • Coaching
 • Konsultasjon
 • Pedagogisk veiledning
 • Klinisk sosialt arbeid 

Hvis du fullfører en videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid, får du yrkestittelen klinisk sosionom. I noen tilfeller kan du også ta videreutdanning som kvalifiserer til terapeutiske virksomheter. 

Opptakskrav

Karaktersnittet for å komme inn på sosionomutdanningen varierer fra skole til skole. De fleste skoler har opptak gjennom Samordna opptak, mens noen utdanningsinstitusjoner har lokalt opptak. Ved de aller fleste skolene kreves det generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Hva jobber en sosionom med? 

Etter sosionomutdanningen kan du arbeide i kommune, fylkeskommune, offentlig eller i privat sektor. De siste årene har det blitt mer normalt at sosionomer er selvstendig næringsdrivende.

De vanligste yrkene eller yrkesområdene inkluderer blant annet: 

 • Miljøarbeider
 • Barnevern
 • Vernepleier
 • Saksbehandler
 • Helsefagarbeider
 • Sosialsekretær
 • Feltassistent
 • Behandlingsassistent
 • Bistandsyrker
 • Representant 
 • Familierådgiver

 

Arbeidsoppgaver 

Arbeidsområdene til en sosionom varierer avhengig av hvor du jobber og hvilken stilling du har. Generelt sett vil du arbeide med å forandre menneskers liv i en positiv retning, for eksempel gjennom å støtte, rådgi og hjelpe til mennesker i vanskelige livssituasjoner. Du kan også støtte og veilede større grupper, for eksempel gjennom forebyggende arbeid mot rus- og narkotikaproblematikk; ofte i samarbeid med politi, myndighetene eller organisasjoner. 

Innen handikap- og eldreomsorgen kan oppgavene ofte dreie seg om å planlegge, organisere og lede arbeidet i ulike brukertilpassede boliger eller hjemmetjeneste. 

Som selvstendig næringsdrivende sosionom, kan du for eksempel jobbe som personalkonsulent i helsetjenesten, konsulent innen organisasjonsutvikling, med samfunnsplanlegging eller rekruttering. 

Personlige egenskaper

Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli sosionom, er det flere personlighetstrekk som vil være en fordel å ha. De fleste sosionomer bryr seg om mennesker og har evnen til å se individet.. De er ofte empatiske, med et genuint ønske om å bruke sin kunnskap og kompetanse til å hjelpe mennesker, og viser gode kommunikasjonsevner og tålmodighet.

Vanlige spørsmål

 • Sosialt arbeid er et arbeidsområde rettet mot å fremme sosial endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker. Dette inkluderer arbeid med både individer og grupper, samt omgivelsene som påvirker menneskers livskvalitet. Sosial rettferdighet, menneskerett, kollektivt ansvar og respekt for mangfold er sentrale prinsipper i sosialt arbeid.

 • Det finnes ingen krav om autorisasjon for å utøve yrket som sosionom, likevel krever de fleste arbeidsplasser at du har en relevant utdanningsbakgrunn. Den vanligste veien til bli sosionom er å fullføre en treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid. Utdanningen tilbys ved flere universiteter og høgskoler i Norge.

 • En klinisk sosionom driver terapeutisk arbeid med mennesker med mentale, følelsesmessige eller atferdsrelaterte problemer. Arbeidet gjennomføres som individuell oppfølging eller gruppeterapi, for eksempel familieterapi, psykisk helsearbeid eller rusproblematikk. Du blir en klinisk sosionom med en videreutdanning i klinisk sosialt arbeid.

 • Sosionomer arbeider med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer gjennom bistandsarbeid. De bidrar til å øke livskvaliteten for utsatte individer og grupper gjennom personlige samtaler og oppfølging, men også ved å endre omgivelsene for å bedre livsbetingelser og muligheter. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp.

 • Gjennomsnittslønnen til sosionomer ligger på rundt 45.000 kr i måneden. Lønnen kan variere mellom kjønn og ulike sektorer, men påvirkes også av ansiennitet. Les om jobb og lønn for sosionomer for mer detaljert informasjon.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!