Viser 1-20 av 68 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 68 treff
1
2
3
4

Er du interessert i hvordan ulike mennesker tenker? Og hvordan vi lærer på best mulig måte, tilpasset våre behov? Som spesialpedagog vil du bli spesialist på å tilrettelegge læring for mennesker med spesielle behov. 

Hva er spesialpedagogikk?

Spesialpedagogikk er nærstående pedagogikk. Mens pedagogikk har fokus på læring generelt, handler spesialpedagogikk om læring og utvikling hos personer med særskilte behov. Ved å studere spesialpedagogikk vil du lære hvordan du skal tilrettelegge for gode lærings- og oppvekstbetingelser for barn, unge og voksne med spesielle behov. Eksempler på dette kan være mennesker med nedsatt hørsel eller syn, språkvansker, psykisk utviklingshemming eller ulike atferdsvansker. 

Utdanning i spesialpedagogikk

Ved å ta en utdanning i sosialpedagogikk vil du lære hvordan du kan identifisere vansker eller utfordringer mennesker har, samt tilegne deg generell kunnskap om barn, unge og voksne med spesielle læringsbehov. Dette inkluderer også kunnskap rundt sosialisering, kommunikasjon og språk og hvordan dette kan tilpasses det enkelte menneske på best mulig måte. 

STUDERE SPESIALPEDAGOGIKK I NORGE

Det er flere utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr utdanning i spesialpedagogikk. Studiet tilbys på ulike nivåer,som en bachelor- eller mastergrad, årsstudium, videre- og etterutdanning eller som et enkeltemne som en del av en annen studiegrad. For eksempel er det en del lærerutdannede som velger spesialpedagogikk som emne i deres grunnutdanning eller som en videreutdanning. Det er også mulig å studere spesialpedagogikk som et nettstudium. 

STUDERE SPESIALPEDAGOGIKK I UTLANDET

Hvis du ønsker å studere spesialpedagogikk i utlandet, er det for blant annet mulig å ta det som en bachelorgrad i USA eller som en masterutdanning flere steder i Storbritannia. Skal du studere spesialpedagogikk i utlandet er det vanligste at studiet blir tilbudt som et valgemne eller en spesialisering innenfor lærerutdanningen. Det er også flere norske skoler som har utvekslingsavtaler med skoler i utlandet. Du kan velge å kontakte skolene du ønsker å studere ved på egenhånd, eller gå gjennom studieformidlere som hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen. Velger du å få hjelp av studieformidlere, vil du også få annen informasjon som er relevant og viktig for ditt studieopphold, som for eksempel visum og bolig 

Personlige egenskaper

Som spesialpedagog bør du ha evnen til å se enkeltpersoners styrker og særskilte behov for å kunne legge best mulig tilrette for læring. Gode kommunikasjonsevner, samarbeidsferdigheter og evne til å planlegge er nødvendig. En spesialpedagog bør ha god tålmodighet og forståelse. Du bør ha en interesse for og kjennskap til hvordan ulike mennesker fungerer, samt være glad i å omgås mennesker. 

Jobbmuligheter

Spesialpedagoger jobber ofte i barnehage eller på skole, oftest i de lavere klassetrinnene, men det er selvfølgelig mulig å jobbe på alle nivåer. Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjenester, kompetansesentre eller helse- og sosialsektoren er også vanlige arbeidsplasser for spesialpedagoger. Videre er det mulig for spesialpedagoger å arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning. Det er også noen som jobber innen kriminal- og rusomsorg, politikk, integrering og kultur.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!