Vis studentum.no som: Mobil

Spesialpedagogikk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Spesialpedagogikk

Alle menneske har ulike føresetnader for læring. I bachelorstudiet i spesialpedagogikk får du eit breitt fagleg fundament for å kunne hjelpe barn, unge og vaksne med særlege behov. Dette kan vere unge som er svært evnerike, så vel som unge med ulike lærevanskar og personar med utviklingshemming. På studiet lærer du korleis du kan avdekke barn og unge sine styrker og utfordringar, og korleis du kan identifisere barrierar som kan hindre dei i å delta i eit inkluderande fellesskap.  

Viktige tema innan spesialpedagogikk er: 

Du lærer korleis den enkelte kan få den beste hjelpa, men også om korleis vi varetar alle sine behov ved å utvikle eit godt system for samanheng  og samarbeid mellom heim, barnehage/ skole.  

  • Korleis kan vi legge til rette for å inkludere barn i barnehagar og skular?  
  • Korleis kan vi tilpasse opplæringa for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelsar gjennom utdanningsløpet?  
  • Kva rettigheiter er det viktig at vi kjenner til, og korleis kan ein sikre at opplæringsinstitusjonane klarar å ivareta rettigheitene til barn og unge med særlege behov?  

Under studiet får du også kjennskap til aktuelle lovverk og andre styringsdokument som regulerer det spesialpedagogiske arbeidet. 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!