Vis studentum.no som: Mobil

Spesialpedagogikk

Universitetet i Agder
Sammendrag
Bachelor
Kristiansand
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Spesialpedagogikk

 • bred kunnskap innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet, herunder fagets historie, politiske og lovmessige føringer, teorimangfold og arbeidsmåter

 • kunnskap om ulike vanskeområder og læringsutfordringer innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet gjennom hele livsløpet

 • inngående kunnskap om inkluderingsbegrepets betydning for spesialpedagogikkfeltet og for læring generelt

 • å kunne identifisere og kartlegge bekymringsfulle forhold knyttet til ulike vanskeområder og deres betydning for livslang læring og inkludering

 • å iverksette forebyggende tiltak og tilrettelegge for livslang læring og inkludering

 • å vise selvstendighet og evne til å samarbeide på tvers av faget for å legge til rette for en meningsfull opplæringssituasjon

 • å beherske forskningsmetoder tilsvarende bachelornivå

 • å være i stand til å anvende disiplinens kunnskapsbase og tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter                                 

 • å vise evne til å vurdere og formidle spesialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag og potensielle bidrag innenfor ulike sammenhenger

 • å ha et bevisst forhold til etiske utfordringer knyttet til lovverk, arbeidsmåter og ulike vitenskapelige ståsted innenfor spesialpedagogikkfeltet                

 • å planlegge, gjennomføre og dokumentere selvstendig akademisk arbeid.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning og handelshøyskolen.

Universitetet i Agder sin visjon er å være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. 

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Agder

Kontaktinformasjon til Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Tlf: 38 14 10 00 (Kristiansand) 37 23 30 00 (Grimstad)

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!