Vis studentum.no som: Mobil

Coaching og veiledning – veileder, tverrfaglig veiledning, coach

En coach eller veileder må være en god lytter.

Du kan ta veiledning og coaching for å bygge på en eksisterende kompetanse, hvis du for eksempel er lærer eller leder for en bedrift. En videreutdanning som veileder og coach, danner et godt grunnlag for å fremme læring og endring i grupper og hos enkeltindivider.

 
Viser 1-23 av 23 treff
   
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Veiledning - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Drammen, Norge
Studiet i veiledning retter seg spesifikt mot helse- og sosialpersonell som har behov for veilederkompetanse og har ansvar for studentveiledning....
Veiledning - Videreutdanning
VID Bergen
Videre- og etterutdanning
Bergen, Norge
VID vitenskapelige høgskole har i dag et av de største fagmiljøene innen veiledning i Norge. I løpet av de siste...
Pedagogikk og veiledning
Folkeuniversitetet
Universitet og høgskole
Flere studiesteder (11)
Vil du ta en utdanning innen pedagogikk og veiledning ved Folkeuniversitetet? Studiet er delt opp i fagene innføring i spesialpedagogikk,...
Veiledning av lærlinger
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskole
Flere studiesteder (2)
Veiledning av lærlinger har som formål å kvalitetssikre opplæring i bedrift, gjennom å tilby en formalisert instruktøropplæring. Målet er at...
Veiledning for studentveiledere - Videreutdanning
VID Oslo
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Studenter i bachelorstudiet i sosialt arbeid  har ekstern veiledet praksis som en viktig del av sin utdanning. VID vitenskapelige høgskole...
Pedagogisk veiledning - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Flere studiesteder (2)
Pedagogisk veiledning er et samlingsbasert studium rettet mot deg som ønsker å arbeide med veiledning av nyutdannede lærere i barnehager,...
Helsefremmende veiledning - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Vestfold, Norge
Målet med dette studiet er å utvikle avansert kompetanse i helsefremmende veiledning, individuelt og i grupper. I helsefremmende veiledning er...
Samarbeidende praksis i terapi - Videreutdanning
VID Oslo
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Samarbeidende praksis i terapi vil vektlegge betydningen av å engasjere seg sammen med klientene, for å forstå deres språk og...
Livsstyrketrening - Videreutdanning
VID Oslo
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Livstyrketrening kombinerer personlig vekst og veilederutdanning. Studiet bidrar til å øke studentenes selvinnsikt og selvfølelse. Det gir kunnskap om og...
Praksisveiledning - Videreutdanning
Høgskolen i Molde
Videre- og etterutdanning
Molde, Norge
Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder....
Motivasjon, mestring og arbeid - Videreutdanning
UiT – Vernepleie
Videre- og etterutdanning
Harstad, Norge
Ser du etter faglig påfyll og kompetanseheving innen fagfeltet vernepleie? Universitetet i Tromsø tilbyr videreutdanningen "Motivasjon, mestring og arbeid", rettet...
Gestaltterapi
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole sin utdanning i gestaltterapi er et tilbud til deg som allerede arbeider med mennesker og som har lyst...
Gestaltcoaching
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole følger prinsippet at ved «å starte med oss selv», altså utvikle bevissthet på egne erfaringer, vil vi bedre...
Kostholdsrådgiver
SAFE – Scandinavian Academy of Fitness Education Norge
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (2)
Kosthold er så mye mer enn mat! Skal du spise for å prestere, spise for å gå ned i vekt eller...
Vernepleier - Bachelor
UiT – Vernepleie
Bachelor
Harstad, Norge
Universitetet i Tromsø tilbyr en bachelorutdanning i vernepleie. Studiet passer for deg som ønsker å jobbe med brukere med ulike...
Karriereveiledning - Master
Høgskolen i Innlandet
Master, 2 år
Lillehammer, Norge
Dette studiet har som mål å utvikle studentenes personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i sitt arbeid med...
Etisk refleksjonsveiledning - Videreutdanning
VID Oslo
Videre- og etterutdanning
Oslo, Norge
Etisk refleksjonsveiledning kan gi kunnskap og ferdigheter til både etisk bevisstgjøring og til å komme fram til gode valg basert...
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning
Høgskolen i Østfold
Videre- og etterutdanning
Fredrikstad, Norge
Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig? Da kan dette være studiet for...
Psykososialt arbeid med barn og unge - Videreutdanning
NTNU
Videre- og etterutdanning
Trondheim, Norge
Videreutdanningen tar utgangspunkt i deltakernes arbeidssted. Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og...
Funksjonshemming og deltakelse - Master
UiT – Vernepleie
Master, 2 år
Harstad, Norge
Er du interessert i funksjonshemming? Vil du ta en master ved siden av jobb –  på deltid? Ved Høgskolen i Harstad...
Coaching og ledelse - Videreutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge
Videre- og etterutdanning
Flere studiesteder (2)
Coaching skaper bevissthet om dine muligheter som leder, hvilke konsekvenser din måte å kommunisere på har, og på hvilke områder...
Krisehåndtering og traumebehandling - Videreutdanning
UiT Norges arktiske universitet
Videre- og etterutdanning
Narvik, Norge
Høgskolen i Narvik tilbyr videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling. Studiet går over ett år, med tilsammen fem samlinger à 3 dager,...
Medisin, helse- og sosialfag
Across the Pond – studier i Storbritannia
Bachelor
Flere studiesteder (27)
Kunne du tenke deg å jobbe med mennesker enten for å gi råd og støtte eller fordi du synes anatomi...
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-23 av 23 treff
 

En veileder/coach skal kommunisere med andre mennesker med respekt og forståelse for den andres ståsted og selvstendige tenking. Målet til en veileder/coach er å få den eller de som blir veiledet til å finne egne svar og ta selvstendige valg.

Hva er forskjellen på en coach og en veileder?

Coaching og veiledning brukes mye om hverandre, og selv om coaching ofte brukes i relasjon til arbeidslivet, er hensikten med de to ganske like. Begge skal stimulere til å fremme læring og endring hos individer eller i en gruppe. En vesentlig forskjell er at coaching bygger på en mer positiv og handlingsorientert tilnærming, mens veiledning baseres mer på refleksjoner og fagkompetanse.

Mange studenter er vant til veiledningsbegrepet, for eksempel når du som student er i praksis. Da har du ofte en veileder som skal kunne gi råd og støtte under hele praksisperioden. Oppstår det en konflikt på praksisstedet, kan du henvende deg til veilederen. Veilederens ansvar er å legge til rette for at den som blir veiledet, får et best mulig grunnlag for selv å finne en løsning som passer best for dem.

Mens en coach kan trå til på en arbeidsplass for å motivere de ansatte til å skape mer lønnsomme arbeidsmetoder, ved å bruke metoder innen teambuilding. Coacher kan også jobbe med å forandre uvaner som er med å skape negative mønstre hos individer.

Studere veiledning

Studere coaching og veiledning

Du kan velge coaching og veiledning som en videreutdanning på en eksisterende bachelorgrad innen pedagogikk og sykepleier, for eksempel. Veiledning og coaching tilbys på fagskole, høgskole, universitet og folkeuniversitet. På noen studiesteder holder det med en generell studiekompetanse for å komme inn på studiet.

Studiet er lagt opp for en teoretisk og praktisk tilnærming til faget. Du er innom emner innen sosiologi, filosofi, didaktikk veiledningsteori, veiledningsperspektiver, veiledningsmetodikk og kommunikasjon. Du kan studere veiledning som et eget fag eller både veiledning og coaching i ett. Tilbudet varierer fra studiested til studiested.

Lengden på studiet vil variere, med alt fra ett til to år, avhengig av studieretning- og sted. Noen eksempler på studieretninger innen veiledning og coaching

  • Veiledning / 1 år deltid
  • Veiledning og coaching / 1 år deltid
  • Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 2 år deltid
  • Yrkesfaglig veiledning 2 år deltid
  • Kunsten å coache, Trinn 1 – Grunnutdanning / 1 semester deltid
  • Gestalt coaching / 2 år deltid

Opptakskrav

Treårig høgskole- eller universitetsutdanning, med ett til to års (varierer) yrkespraksis etter endt utdanning, for eksempel som lærer, sykepleier, vernepleier, instruktør, opplæringsansvarlig. Noen steder, for eksempel Fagskolen i Oslo, holder det med generell studiekompetanse og realkompetanse.

Jobbmuligheter som coach og veileder

En coach og/eller veileder kan jobbe med profesjonell coaching, veiledning, rådgivning, mentorskap, ledelse og informasjonsarbeid, i både private og offentlige virksomheter. Ledere, mellomledere, og andre i privat eller offentlig sektor, velger i noen tilfeller å ta en videreutdanning som veileder eller coach for å få bredere kunnskap innen for eksempel bedriftsledelse.

Kilder: Høgskolen i Oslo og Akershus, NAV, Folkeuniversitetet