Viser 1-20 av 45 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 45 treff
1
2
3

En veileder/coach skal kommunisere med andre mennesker med respekt og forståelse for den andres ståsted og selvstendige tenking. Målet til en veileder/coach er å få den eller de som blir veiledet til å finne egne svar og ta selvstendige valg.

Hva er forskjellen på en coach og en veileder?

Coaching og veiledning brukes mye om hverandre, og selv om coaching ofte brukes i relasjon til arbeidslivet, er hensikten med de to ganske like. Begge skal stimulere til å fremme læring og endring hos individer eller i en gruppe. En vesentlig forskjell er at coaching bygger på en mer positiv og handlingsorientert tilnærming, mens veiledning baseres mer på refleksjoner og fagkompetanse.

Mange studenter er vant til veiledningsbegrepet, for eksempel når du som student er i praksis. Da har du ofte en veileder som skal kunne gi råd og støtte under hele praksisperioden. Oppstår det en konflikt på praksisstedet, kan du henvende deg til veilederen. Veilederens ansvar er å legge til rette for at den som blir veiledet, får et best mulig grunnlag for selv å finne en løsning som passer best for dem.

Mens en coach kan trå til på en arbeidsplass for å motivere de ansatte til å skape mer lønnsomme arbeidsmetoder, ved å bruke metoder innen teambuilding. Coacher kan også jobbe med å forandre uvaner som er med å skape negative mønstre hos individer.

Studere coaching og veiledning

Du kan velge coaching og veiledning som en videreutdanning på en eksisterende bachelorgrad innen pedagogikk og sykepleier, for eksempel. Veiledning og coaching tilbys på fagskole, høgskole, universitet og folkeuniversitet. På noen studiesteder holder det med en generell studiekompetanse for å komme inn på studiet.

Studiet er lagt opp for en teoretisk og praktisk tilnærming til faget. Du er innom emner innen sosiologi, filosofi, didaktikk veiledningsteori, veiledningsperspektiver, veiledningsmetodikk og kommunikasjon. Du kan studere veiledning som et eget fag eller både veiledning og coaching i ett. Tilbudet varierer fra studiested til studiested.

Lengden på studiet vil variere, med alt fra ett til to år, avhengig av studieretning- og sted.

Noen eksempler på studieretninger innen veiledning og coaching

  • Veiledning / 1 år deltid
  • Veiledning og coaching / 1 år deltid
  • Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 2 år deltid
  • Yrkesfaglig veiledning 2 år deltid
  • Kunsten å coache, Trinn 1 – Grunnutdanning / 1 semester deltid
  • Gestalt coaching / 2 år deltid

Opptakskrav

Treårig høgskole- eller universitetsutdanning, med ett til to års (varierer) yrkespraksis etter endt utdanning, for eksempel som lærer, sykepleier, vernepleier, instruktør, opplæringsansvarlig. Noen steder, for eksempel Fagskolen i Oslo, holder det med generell studiekompetanse og realkompetanse.

Jobbmuligheter som coach og veileder

En coach og/eller veileder kan jobbe med profesjonell coaching, veiledning, rådgivning, mentorskap, ledelse og informasjonsarbeid, i både private og offentlige virksomheter. Ledere, mellomledere, og andre i privat eller offentlig sektor, velger i noen tilfeller å ta en videreutdanning som veileder eller coach for å få bredere kunnskap innen for eksempel bedriftsledelse.

Kilder: Høgskolen i Oslo og Akershus, NAV, Folkeuniversitetet

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!