Karrierelæring og utdanningsvalg

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Karrierelæring og utdanningsvalg

Videre- og etterutdanning for deg som ønsker å styrke din kunnskap om veiledning, karrierelæring, karrierekompetanse og livsmestring i din arbeidshverdag.

Videre- og etterutdanningen gir deg kompetanse i å legge til rette for refleksjonsprosesser hos ungdom omkring utdanning- eller yrkesvalg, identitet og livsmestring. 

Hensikten med studiet er at du skal utvikle din undervisningskompetanse og veilederkompetanse til å lede arbeidet med karrierelæring.

Med denne kompetansen kan du hjelpe ungdom og voksne med å bli kjent med sine muligheter innenfor utdanning- eller yrkesvalg basert på kunnskap og erfaring og på egne ønsker og forutsetninger. 

Det legges opp til at studentene deler sine erfaringer med sine medstudenter og med kolleger, noe som vil bidra til kompetanseutvikling på egen arbeidsplass.

Studiet består av to emner:

  • UTVA6100: Ungdom og motivasjon, muligheter og mestring, 15 studiepoeng
  • UTVA6200: Karrierelæring og livsmestring, 15 studiepoeng

Emnene bygger på hverandre og må normalt tas i rekkefølge, slik at gjennomføring av første emne er en forutsetning for å kunne ta det andre emnet.

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere som ønsker å undervise i faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet og faglærere, yrkesfaglærere og instruktører i den videregående opplæring. Studiet egner seg også for kontaktlærere, rådgivere, karriereveiledere, veiledere i NAV og opplæringsbedrifter og ansatte i vekstbedrifter.

Studieside for Karrierelæring og utdanningsvalg

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!