Fagskole
Ingen anmeldelser

Veiledning helse og omsorg

Varighet
60.0 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisningsspråk
Norsk
Varighet
60.0 studiepoeng
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisningsspråk
Norsk
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Veiledning helse og omsorg

Neste opptak vil være høsten 2022 med søknadsfrist 15. april 2022. 

Hovedfokuset i videreutdanning i veiledning er å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren til å gi veiledning til brukere, pårørende, elever og medarbeidere. På grunn av veiledningens karakter vil studentgruppen for denne videreutdanningen også kunne omfatte personer med andre fagutdanninger enn de med helse- og sosialfag fra videregående opplæring. Utdanningen vil være relevant for personer med etatsintern opplæring og ulike profesjonsutdanninger. Helse- og sosialarbeidere veileder daglig brukere og pårørende. I tillegg har helse- og sosialarbeidere selv et stort behov for veiledning. Et stort antall elever/lærlinger er under opplæring hvert år. Til dette er det behov for kompetente veiledere. Videreutdanning i veiledning er et bidrag til en kontinuerlig kvalitetsutvikling- og forbedring av dette arbeidet.

For kontakt eller mer informasjon om Veiledning helse og omsorg, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Levanger
  • Norsk

Opptakskrav/Søknad

1. Opptakskrav til fagskolen er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdanning. Informasjon om hvilke kompetanser som gir rett til opptak på den enkelte utdanning finnes i de enkelte studieplaner.

b) Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende kompetanse som i a) etter gjennomført realkompetansevurdering. Ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må søkeren fremlegge dokumentasjon på realkompetanse tilsvarende de ordinære opptakskravene.

c) For enkelte studier kan studiekompetanse være opptaksgrunnlag. 

2. For enkelte studier kan det være avvikende opptakskrav. Det henvises til de respektive studieplaner. 

3. Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studieplassen gis på vilkår av bestått prøve.

4. Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. §2-12.

5.Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng gir graden Fagskolegrad ved fullført og bestått studium. 

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Veiledning helse og omsorg.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger
Besøksadresse:
Kirkegata 1
7600 Levanger

Helsefag (60 studiepoeng):

THYF, studiested Levanger tilbyr 1-årige, høyere yrkesfaglige utdanninger (60 studiepoeng), som gjennomføres på deltid over 2 år og er samlingsbasert. THYF Levanger er samlokalisert med Levanger videregående skole som ligger i Levanger sentrum.  THYF, studiested Levanger har utdanning innen helsefag...

Les mer og vis alle utdanninger ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Levanger

Highlights