Vis studentum.no som: Mobil

Veiledning og coaching

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Veiledning og coaching

Studiet kan passe for deg som er instruktør, veileder, opplæringsansvarlig, personalleder, kompetansekartlegger, mellomleder eller har veiledning eller coaching knyttet til din virksomhet.

Veiledning og coaching er en tverrfaglig Videre- og etterutdanning. Studiet skal gi utvidet veilederkompetanse til mennesker i yrker der veiledning inngår som del av arbeidsoppgavene.

Innholdet i studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner, praktiske øvelser og refleksjoner over gjennomføring av veiledning og coaching generelt og egen rolle som veileder og coach spesielt. Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet.

Studiet består av tre emner. 

Individuell veiledning og coaching

 • Generell kunnskap i veiledning og coaching.
 • Gir pedagogisk, filosofisk, etisk og psykologisk grunnlag for veiledning og coaching.
 • Rollen som veileder og coach med vekt på relasjonsbygging og prosessledelse. 
 • Faser, organisering og struktur i individuelle veilednings- og coachingprosesser vektlegges.

Veiledning og coaching i grupper

 • Kunnskap om veiledning og coaching i grupper og gruppen som læringsarena.  
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledning- og coachingprosesser i grupper, og relevante metoder og modeller.
 • Samspillsprosesser, konflikter og motstand i veiledning og coaching.

Veiledning og coaching på ulike arenaer og i endrings- og utviklingsprosesser:

 • Veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
 • Den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena.
 • Empowerment og myndiggjøring.
 • Veiledning og coaching som metode i konflikthåndtering.
 • Introduksjon til forskningsmetode knyttet opp mot utviklingsarbeid.

Studieside for Veiledning og coaching

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!