Vis studentum.no som: Mobil

Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillehammer
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Hovedmålene til NAV er  

  • flere i arbeid
  • bedre brukermøter
  • pålitelig forvaltning

Evalueringer av NAV konkluderer med at det er behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet. Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s strategier på området, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal

  • bli tryggere, tydelige og fleksible i sin veilederrolle
  • engasjere seg i dialogpreget kommunikasjon med brukere og deres nettverk
  • øke ressursorientering i seg selv og hos bruker
  • øke samarbeid og kontakt med arbeidslivet
  • øke egen og andres inkluderingskompetanse

Utdanningen er organisert som et emne på 30 studiepoeng og gjennomføres over 13 dager fordelt på 5 samlinger.

Krav om fremmøte 9 av 13 dager.

Datoer for samlinger:

Samling 1: (Fysisk oppmøte Lillehammer) 6., 7. og 8. september 2022

Samling 2: (Digitalt plattform - zoom) 26. og 27. oktober 2022

Samling 3: (Fysisk oppmøte Lillehammer)11., 12. og 13. januar 2023

Samling 4: (Digital plattform - zoom) 22. og 23. februar 2023

Samling 5: (Fysisk oppmøte Lillehammer) 29., 30. og 31. mars 2023.  

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!