Viser 1-20 av 28 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
 • = Har ledige studieplasser
Viser 1-20 av 28 treff
1
2

Hvorfor studere vernepleie? 

Ønsker du en meningsfull jobb der du møter på og hjelper mennesker med ulike behov? Da kan en utdanning innen vernepleie passe for deg. Målet med utdanningen er å gi deg kunnskap til å hjelpe mennesker med sammensatte behov, særlig de som har en utviklingshemning til å oppleve mestring og livskvalitet på lik linje med andre mennesker. 

Hva gjør en vernepleier

En vernepleier arbeider med å tilrettelegge og veilede mennesker som har fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser. En vernepleier arbeider oftest med mennesker som er utviklingshemmet, men også personer som har psykiske lidelser, aldersdemens, rusproblemer eller fysiske funksjonsnedsettelser. Vernepleieren hjelper disse personene med blant annet daglig omsorg, sosial støtte, å vedlikeholde ferdigheter og å styre sin egen hverdag. 

Hvordan bli vernepleier?

Vernepleier er en beskyttet tittel, hvilket betyr at det kreves autorisasjon for å utøve yrket. For å søke autorisasjon fra Helsedirektoratet kreves en fullført bachelorgrad i vernepleie. 

Om utdanningen 

Bachelorutdanningen i vernepleie tilbys ved en rekke ulike universiteter og høyskoler rundt om i Norge. Studiet kan tas både på deltid og heltid, i klasserom og som nettbaserte studier med samlinger på plass.  

Formålet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere. For å oppnå dette kreves kunnskap, praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med funksjonsnedsettelser for å fremme mestring, deltakelse, selvbestemmelse, helse og livskvalitet hos disse. 

Hva lærer jeg?

I utdanningen er det stort fokus på likeverd, inkludering og respekt for hvert enkelt menneske sin integritet. Du vil lære hvordan du kommuniserer med brukerne, samarbeidspartnere og pårørende. Du vil også få kunnskap om ulike funksjonsvansker, sykdommer, psykiske lidelser og hvilke konsekvenser disse kan gi den enkelte. Vanlige emner i vernepleierutdanningen er blant annet helsefag, juss, psykologi, samfunnsfag, miljøarbeid, pedagogikk og etikk. 

Praksis

En viktig del av vernepleierutdanningen er praksisnært arbeid. Utdanningen består tre praksisperioder, og gjennom disse får du praktisk kompetanse i direkte arbeid med brukere på aktuelle arbeidsplasser for vernepleiere. Som student har du en praksisperiode hvert studieår. 

Personlige egenskaper

Som vernepleier bør du av natur være en omsorgsfull person som er god på vise empati ovenfor andre mennesker. Da du vil jobbe tett på mennesker kreves gode kommunikasjonsevner. Du bør også være god på å samarbeide og møte hvert eneste menneske med innlevelse og engasjement. 

Jobbmuligheter og videre studier innen vernepleiere

Vernepleiere jobber hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Det kan være i stillinger innen den kommunale helsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe i stillinger innen eldreomsorg, habilitering og rehabilitering, rusomsorg, psykisk helsearbeid, skole og barnehage eller i NAV. Det er også mulig å jobbe i privat sektor. 

Arbeidsoppgavene til en vernepleier varierer stort, alt etter hvor du er ansatt, men en arbeidsdag kan for eksempel bestå av: 

 • Daglig omsorg og veiledning for brukere både i og utenfor hjemmet
 • Tilrettelegging for egenmestring, trening og læring
 • Vedlikehold av ferdigheter
 • Gi råd til kollegaer/samarbeidspartnere
 • Administrasjon 
 • Undervisning, utvikling av faget og forskning 

Ved fullført bachelorgrad i vernepleie er det mulig å ta videre studier. Våre høyskoler og universiteter i Norge tilbyr en rekke videreutdanninger og mange av disse er relevante for vernepleiere. 

Du kan for eksempel videreutdanne deg innen: 

 • Psykisk helsearbeid
 • Habilitering og rehabilitering
 • Spesialpedagogikk
 • Eldreomsorg
 • Rusomsorg
 • Målrettet miljøarbeid
Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!