Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i vernepleie

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Porsgrunn
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i vernepleie

Som vernepleier hjelper du mennesker med ulike funksjonsvansker, for at de skal mestre sitt dagligliv best mulig. Det er stort behov for flere vernepleiere.

Hvorfor ta bachelor i vernepleie?

Som vernepleier har du varierte arbeidsoppgaver og bidrar til at personer med funksjonsvansker får en bedre livskvalitet. Som vernepleier legger du til rette for at mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker får ivaretatt sine rettigheter og muligheter for deltakelse i samfunnet.

Les også

Vernepleierutdanning tilrettelagt for tegnspråk

Bruker du tegnspråk og har lyst til å bli vernepleier? I 2022 kan du søke i egen kvote.

Hva slags jobb får du?

En vernepleier jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser i ulike livssituasjoner.

Som vernepleier jobber du med mennesker der de bor eller er på avlastning, der de jobber eller går på skole, der de tilbringer fritiden eller der de får sin behandling. Det finnes mange vernepleiere i kommunehelsetjenesten, i rusomsorgen og innen psykisk helsevern. Noen jobber også i oppvekstsektoren, i barnevernet eller på NAV.

Med en bachelorgrad i vernepleie kan du søke autorisasjon som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell. Du vil bli ettertraktet, og samfunnet har stort behov for kvalifiserte vernepleiere.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om jobbmuligheter etter endt utdanning. 

– Jeg vil anbefale alle som har en lidenskap for å jobbe med mennesker med sammensatte behov om å studere vernepleie.

Tidligere vernepleiestudent Daniel 

Kontakt med arbeidslivet

Arbeidspraksis er en viktig del av studiet. Universitetet i Sørøst-Norge har avtaler om praksisplass i barnehage, skole, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, sykehjem, NAV og ved flere private og offentlige institusjoner.

Dette lærer du på bachelor i vernepleier

Med bachelor i vernepleie fra USN får du solid fagkunnskap innen både helse- og sosialfag. Vi har som mål at du etter endt utdanning får et bevisst forhold til ditt verdigrunnlag, er brukerorientert, reflektert og kan møte utfordringer i et flerkulturelt samfunn.

I studiet lærer du hvordan du kan bidra til å styrke muligheter, funksjon, deltakelse og rettigheter til personer med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse som følge av for eksempel utviklingshemming, rus eller psykiatri.  Studiet henter kunnskap fra fagområder som helse-, sosial og velferdsfag, psykologi, statsvitenskap og jus. Det forventes at en heltidsstudent jobber cirka 40 timer per uke med studiene.

Studiet undervises på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Les mer om livet som student i Porsgrunn:

– Det beste med campus Porsgrunn er det sosiale samholdet mellom studentene. Her blir du del av en stor studentgruppe som er flink til å sosialisere seg på tvers av studieretningene.

Porsgrunn-student Matilde Eggerud Roberg

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til USNs masterstudium i samfunn og helse.

Du kan også søke en rekke forskjellige etter- og videreutdanninger.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om helsefag. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av vernepleierutdannelsen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for vernepleier

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!