Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i vernepleie

NTNU
Sammendrag
Bachelor
Trondheim
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i vernepleie

Som vernepleier er du utdannet for å gi tjenester til personer med ulike funksjonsvansker. Du skal bidra til daglig omsorg med sikte på selvbestemmelse og brukermedvirkning for den enkelte.

Målet for vernepleierutdanningen er å utdanne kompetente og reflekterte yrkesutøvere som sammen med brukere og pasienter skal støtte deres innsats for å nå egne mål. Hos oss vektlegger vi livsløpsperspektivet, noe som på den ene siden innebærer at vi har fokus på enkeltmennesket og livets overgangsfaser, og på den andre siden fokus på samspillet mellom faktorer på individ- og samfunnsnivå som har betydning for at du som ferdig utdannet vernepleier skal kunne bidra til å skape helhetlige livsløp.

Vernepleierutdanningen har fire hovedemner:

  • Helsefaglige emner
  • Miljøarbeid og habilitering og rehabilitering
  • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • Psykologiske og pedagogiske emner

Som student hos oss lærer du å planlegge, organisere og gjennomføre tiltak i henhold til bruker og pasients egne ønsker og behov. Gjennom studiet vil du utvikle et helhetlig syn på mennesket, med respekt for bruker og pasients integritet og rettigheter. Viktig her er ivaretakelse av autonomi og selvbestemmelsesrett for målgruppen. Etter endt utdanning har du tilegnet deg kompetanse som sikrer profesjonsutøvelse i samsvar med samfunnets krav og behov for vernepleierfaglige tjenester.

NTNU

NTNU

NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet 

Vis alle utdanninger fra NTNU

Kontaktinformasjon til NTNU

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!