Slik blir du vernepleier

Vil du bli vernepleier? Her får du vite mer om hva vernepleiere gjør, hvordan du blir vernepleier, hvor du kan jobbe og hvilken lønn du kan forvente deg.

Hva gjør en vernepleier?

En vernepleier veileder og tilrettelegger for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser. Vanligvis retter vernepleieren arbeidet sitt mot mennesker med utviklingshemming, men kan også jobbe med mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, rusproblemer og demens. Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonssvikt og fremme økt livskvalitet. Vernepleiere jobber tett på menneskene de hjelper, da arbeidsplassen som regel er der hvor de bor.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • bidra til daglig omsorg, gi sosial støtte og veiledning
 • legge til rette for egen mestring, opplæring og trening
 • vedlikeholde ferdigheter og etablere nye ferdigheter 
 • gi råd og veiledning til kollegaer og samarbeidspartnere
 • administrasjon og ledelse
 • undervisning, fagutvikling og forskning

Finn din vernepleieutdanning her

Hvordan blir jeg vernepleier?

Bachelorutdanningen i vernepleie tilbys ved en rekke ulike universiteter og høyskoler rundt om i Norge. Studiet kan tas både på deltid og heltid, i klasserom og som nettbaserte studier med samlinger på plass. Vernepleier er en beskyttet tittel i Norge som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Dette er noe du selv søker om ved endt utdanning.

Hva lærer jeg?

I utdanningen er det stort fokus på likeverd, inkludering og respekt for hvert enkelt menneskes integritet. Du vil lære hvordan du kommuniserer med brukere, samarbeidspartnere og pårørende. Du vil også få kunnskap om ulike funksjonsvansker, sykdommer, psykiske lidelser og hvilke konsekvenser disse kan gi den enkelte. 

Vanlige emner i vernepleierutdanningen er blant annet:

 • helsefag
 • juss
 • psykologi
 • samfunnsfag
 • miljøarbeid
 • pedagogikk og etikk

Praksis

En viktig del av vernepleierutdanningen er praksisarbeid. Det er tre praksisperioder, én hvert år, hvor du vil få praktisk kompetanse i direkte arbeid med brukere på aktuelle arbeidsplasser for vernepleiere. 

Studere vernepleie i utlandet

Hvis du ønsker å kombinere en vernepleieutdanning med et utenlandsopphold er det flere norske universiteter og høyskoler som tilbyr utveksling. Det er også mulig å ta hele utdanningen i utlandet. Ønsker du å gjøre sistnevnte må du være oppmerksom på at Helsedirektoratet ikke kan forhåndsgodkjenne en utenlandsk vernepleieutdanning da det stilles visse krav til innhold i utdanningen, og dette kan endres underveis i studieløpet. Dermed er du ikke garantert autorisasjon i Norge med en vernepleieutdanning fra utlandet. 

Personlige egenskaper

For å jobbe som vernepleier er det viktig at du er empatisk og har evnen til å vise omsorg, samtidig bør du ha god tålmodighet og like å jobbe med mennesker. Du bør reflektere over dine etiske og moralske evner da yrket innebærer et stort ansvar og ditt arbeid påvirker menneskene du jobber med i høy grad. Som vernepleier bør du også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

Hvor jobber vernepleiere?

Vernepleiere jobber vanligvis innen helse- og sosialsektoren, enten kommunalt eller privat. Typiske arbeidsplasser er kommunale helsetjenester, dagtilbud, spesialhelsetjenesten, NAVN eller skole og barnehage. Det er ikke uvanlig at arbeidet er fokusert mot spesifikke områder, som rusomsorg, psykisk helsearbeid eller eldreomsorg.

Hva tjener en vernepleier?

Nysgjerrig på månedslønnen til en vernepleier? Les om gjennomsnittslønnen blant menn og kvinner og i offentlig og privat sektor, samt den historiske lønnsutviklingen for yrket. 

Les om lønnen her

Kilder: utdanning.no, ssb.no, vernepleier.no, helsedirektoratet.no

Picture of Synne Krogstad

Synne Krogstad

Digital Content Editor (Vis mer)
Synne jobber som Digital Content Editor på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne sin utdanning i og utenfor Norge. Synne er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet og en mastergrad i motevitenskap fra Stockholm Universitet. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen journalistikk og mote. (Vis mindre)

About

Synne jobber som Digital Content Editor på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne sin utdanning i og utenfor Norge. Synne er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet og en mastergrad i motevitenskap fra Stockholm Universitet. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen journalistikk og mote.

Annonser