Slik blir du sosionom

Vil du bli sosionom? Les om hvordan du blir det, hva du kan jobbe med og hvor, samt hvilken lønn du kan forvente.

Hva er en sosionom?

Sosionomer fungerer som rådgivere og jobber for å bedre leve- og livsvilkår for individer, grupper og lokalsamfunn. Dette innebærer blant annet å finne løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer, som krever kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og løses, og om lover og ressurser i sosialtjenesten.

Hva og hvem arbeider en sosionom med?

Arbeidsoppgavene til en sosionom avhenger av problemstillingen de jobber med. Du vil møte mennesker med ulike forutsetninger. Det kan være funksjonshemmede, flyktninger, eldre eller mennesker i rehabilitering, og problemstillingene vil variere deretter. Jobber du for eksempel med rus- og narkotikaproblematikk i mindre grupper, arbeider du for å hjelpe individer til et bedre liv samtidig som du bidrar til å løse et samfunnsproblem.

Innen andre områder kan arbeidsoppgavene se annerledes ut. I handikap- og eldreomsorgen retter oppgavene seg mot planlegging og organisering i brukertilpassede boliger og hjemmetjenesten. Du kan også drive sosialt arbeid i enda større grupper; som konsulent innen organisasjonsutvikling, med samfunnsplanlegging eller sosial administrasjon og rekruttering.  

Hjelp til selvhjelp

I essens handler sosionom-rollen om å forebygge, løse og redusere problemer for enkeltindivider eller grupper. Sosialt arbeid består av å rådgi og veilede for å påvirke og skape endringer både på individ og samfunnsnivå. Et viktig prinsipp er at hjelpen du gir skal være hjelp til selvhjelp.

Hvor kan jeg jobbe? 

Sosionomer kan jobbe i både kommune, fylkeskommune, privat og offentlig sektor. Det er vanlig å arbeide på og i: 

 • Barnevern 
 • Rusomsorg
 • Kriminalomsorg
 • Skole
 • Behandlingsinstitusjoner
 • Familievern


Personlige egenskaper - hvem passer som sosionom?

Som sosionom vil du sannsynligvis jobbe mye i samtaler med mennesker, hvor samtalen er et virkemiddel for å redusere og løse problemer. Det er derfor viktig med en forståelse av elementer i diskurser og hvordan disse kan brukes for å drive effektiv kommunikasjon. Analytiske ferdigheter og evnen til å reflektere er også viktig, for å se individer og deres situasjon. Du bør også være glad i å jobbe med mennesker.

Hva tjener en sosionom?

Nysgjerrig på månedslønnen til en sosionom? Les om gjennomsnittslønnen blant menn og kvinner og i offentlig og privat sektor, samt den historiske lønnsutviklingen for yrket. 

Les om lønnen her

Hvordan blir jeg sosionom?

For å bli en sosionom må du ta en bachelor i sosialt arbeid, tilsvarende 180 studiepoeng. Du kan ta utdanningen ved universitet og høgskole, både på heltid, deltid og som nettstudier. Studiet tilbyr flere steder i landet. Ved gjennomført og bestått utdanning, mottar du yrkestittelen sosionom.

Hva lærer jeg?

I løpet av utdanningen vil du tilegne deg kunnskap innen flere sentrale fagområder, som jus, etikk, samfunnsfag og psykologi. Forståelse for menneskelig utvikling og sosialt samspill er spesielt viktig for å kunne påvirke og skape endringer.

Utdanningen inkluderer oftest kompetansemål innen: 

 • Sosialt arbeid
 • Velferdspolitikk
 • Forskningsmetoder og etikk
 • Barn, ungdom og familie
 • Psykisk helse
 • Funksjonshemning 
 • Misbruk og avhengighet
 • Kriminalitet
 • Fattigdom
 • Innvandring og utvandring

 

Fordypning

Du velger videre et område du ønsker å fordype deg i. Du kan for eksempel velge å fordype deg i barnevern, sosialpedagogikk eller internasjonale relasjoner.

Praksis

Bachelor i sosialt arbeid inkluderer praksis. Vanligvis er praksisperioden delt opp i to deler på totalt 20-25 uker, hvor mesteparten av praksisen skjer i del to. Du kan gjennomføre praksisen i Norge og i utlandet. Hvilke land du kan utveksle til avhenger av skolens samarbeidsavtaler.

 

Picture of Guro Rønning

Guro Rønning

Digital Content Specialist (Vis mer)
Guro jobber som Digital Content Specialist på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Guro er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og en årsenhet i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen HR og ledelse. (Vis mindre)

About

Guro jobber som Digital Content Specialist på studentum.no og hjelper studieinteresserte med å finne utdanning i og utenfor Norge. Guro er født og oppvokst i Norge, men bor og jobber nå i Stockholm. Hun har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og en årsenhet i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun skriver content om flere temaer innen høyere utdanning, men har ekspertise innen HR og ledelse.

Annonser