Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Lønn og fremtidsutsikter for Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp. Hjelpen tar utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som

Les mer om Sosionom

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se alle som enkeltindivider. Du bør være empatisk, og ha et genuint ønske om bruke din kunnskap til å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper. 

* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
49 210 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Sosionom

Menn tjener 2% mer enn kvinner
 • 49 210 NOK
 • 48 960 NOK
 • 49 930 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor

Gjennomsnittslønnen er 0% høyere i privat enn i offentlig sektor
 • 48 630 NOK
 • 48 550 NOK
Lønnsutvikling for Sosionom

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 38 890 NOK
 • 40 100 NOK
 • 41 150 NOK
 • 42 540 NOK
 • 42 870 NOK
 • 44 610 NOK
 • 46 330 NOK
 • 49 210 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK
Annonser