Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i spesialpedagogikk

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Notodden
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor i spesialpedagogikk

Vil du jobbe med mennesker som trenger ekstra hjelp? Med bachelorgrad i spesialpedagogikk kan du bidra til å gi flere muligheten til å mestre.

Hvorfor ta bachelor i spesialpedagogikk?

Ønsker du et mer inkluderende samfunn hvor alle barn, unge og voksne får muligheter til å lære, kommunisere og delta, og til å realisere sine evner?

Ønsker du å være med å tilrettelegge og gi støtte for fremgang, utvikling og gode livsvilkår for mennesker med funksjonsnedsettelser, og som av ulike årsaker møter komplekse utfordringer i sin livsutfoldelse?

Da er dette studiet for deg.

Hva slags jobb får du?

Spesialpedagogisk kompetanse er etterspurt i en rekke virksomheter i opplæringssektoren og innen helse- og omsorgsfaglige virksomheter og tjenester. 

Med en bachelorgrad i spesialpedagogikk kan du jobbe med barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse, utviklingshemming, ervervet hodeskade, nevrologiske lidelser, rusproblematikk og/eller psykiske vansker. Studiet gjør deg egnet til å søke jobber i ulike omsorgs- og oppvekstarenaer hvor barn og unge ferdes, - avlastningsboliger, vernede bedrifter, fritidsklubber, rusomsorg, boligfellesskap, NAV, kriminalomsorg, spesialskole og barnevernsinstitusjoner. Studenter som har formell undervisningskompetanse, eller som oppnår dette i tillegg til denne bacheloren, kan jobbe som spesialpedagog/spesiallærer i barnehage og skole.

Kontakt med arbeidslivet

På bachelorstudiet i spesialpedagogikk får du seks ukers praksis fordelt over de 3 årene. Gjennom arbeid med bacheloroppgaven og andre fagkrav får du mulighet til å fordype deg i tema knyttet til praksisperiodene. Studiet trekker også inn ressurspersoner som på ulikt vis er knyttet til praksisfeltet.

Dette lærer du på bachelor i spesialpedagogikk

Bachelorgraden i spesialpedagogikk gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor mange områder i det spesialpedagogiske fagfeltet. 

Du lærer blant annet om anerkjennende kommunikasjon, om menneskers egenverdi og mangfold. Du får kunnskap om hvordan barn, unge og voksne med funksjonsutfordringer lærer og hvordan de utvikler seg. 

Studiet legger vekt på dialog og refleksjon knyttet til ulike temaer, slik at du får et godt grunnlag til å reflektere rundt problemstillinger du møter i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Med utgangspunktet i den enkeltes ressurser og kompetanse, er helhetlig tilnærming til læring og utvikling unikt for dette studiet. Sentralt i studiet er kartlegging, forebygging, tilrettelegging og igangsetting av tiltak som fremmer læring, deltakelse og inkludering. 

Med en bachelor i spesialpedagogikk kan du søke om opptak på master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk.

Studiet undervises på campus Notodden, der du kan ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Les mer om livet som student på Notodden:

Er du glad i en variert hverdag med mye liv og røre, er dette studiestedet for deg

Notodden-student Emma Ormset Husby

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til ulike masterstudier blant annet master i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av spesialpedagogikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for spesialpedagogikk

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!