Sosialt arbeid (master i sosialfag)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Sosialt arbeid (master i sosialfag)

Ønsker du dypere forståelse og mer kunnskap om sosialt arbeid? En master i sosialfag med studieretning sosialt arbeid gir deg innsikt i det sosialfaglige feltet. Både utviklingen og funksjonen til velferdstjenestene, men også utviklingen av sosialt arbeid som eget kunnskapsområde og vitenskapelig fag.

Samtlige studieretninger i Mastermet i sosialfag kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning og gir deg forståelse for hvilken betydning kjønn, etnisitet, alder, seksualitet, sosial klasse og funksjonskapasitet har for menneskers helse og opplevd livskvalitet.

Studieretningen sosialt arbeid

Denne studieretningen gir deg utdypet kunnskap om forholdet mellom individ og samfunn. Studiet bidrar til at du utvikler kompetanse for å utforske og analysere sosialfaglige fenomener og gir deg innsikt i samfunnsmessige betingelser   for det enkelte individs velferd og deltakelsesmuligheter.

Du lærer om sammenhenger mellom velferdsordninger, sosialpolitiske beslutninger og individets  konkrete hverdagsliv. Gjennom masterutdanningen lærer du om velferdsstatens tjenester og hvordan tverrprofesjonell forståelse og samarbeid kan utvikles rundt barn og familier.

Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for sosialt arbeid
  • sosialfaglige teorier og ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og sosialpolitiske intervensjoner

Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • analysere sosialfaglige fenomener og sosialfaglig praksis i lys av relevante samfunnsvitenskapelige teorier, begreper og forståelsesgrunnlag
  • stille deg kritisk til egen og andres praksis
  • anvende sosialt arbeid i praksis
  • reflektere over samfunns mandat og sosialt arbeids funksjon i samfunnet
  • delta i forskning og utviklingsarbeid knyttet til det sosialfaglige feltet
  • gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av en problemsstilling, bruke sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene
  • vurdere metodiske fremgangsmåter for utforskning av fagfeltet

Som ferdig utdannet kan du formidle kunnskap og egne forskningsresultater skriftlig og muntlig, og du kan bruke ferdighetene dine på områder knyttet til utøvelsen av sosialt arbeid og iverksettelse av sosialpolitiske tiltak.

Se programplan på student.oslomet.no (heltid)

Se programplan på student.oslomet.no (deltid)

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!