Bachelor

Sosialt arbeid

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Sosialt arbeid

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Er du opptatt av samfunnsspørsmål og sosiale problemer? Studiet passer for deg som ønsker å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer hos enkeltpersoner, i familier, grupper eller i samfunnet generelt. En treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid gir deg rett til yrkestittelen sosionom. Som sosionom vil du kunne jobbe med barn, ungdom, voksne, eldre og miljøer som trenger støtte i vanskelige situasjoner.

Bachelorprogrammet er bredt anlagt slik at du som sosionom skal være kvalifisert for ulike typer arbeid. I studiet vil du få kontakt med brukerorganisasjoner for å forstå brukeres perspektiv. Gjennom praksis og valg av tema for bacheloroppgave får du mulighet til å ha særlig vekt på enkeltemner innenfor sosialt arbeid, for eksempel arbeid med barn og unge, barnevern rusomsorg, kriminalomsorg, psykisk helse eller arbeidsinkludering.
Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights