Master

Master i Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

NTNU, i Trondheim
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Master i Innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling

Ønsker du en bedre forståelse for betydningen innovasjon og bærekraft har i samfunnet, samt betydningen omgivelsene har for innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling? Master i innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling gir aktuell og etterspurt kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap som har til formål å bidra til bærekraftig utvikling og omstilling. 

I studiet jobber studentene tett på arbeidslivet, blant annet gjennom internship og ulike prosjektoppgaver. Du vil få bred forståelse av hvordan innovasjoner i organisasjoner oppstår og utvikles gjennom både interne prosesser og ekstern påvirkning. Studiet har flere kontaktpunkter med entreprenørielle aktører og innovasjonsmiljøer som arbeider med næringsutvikling generelt og bærekraftig samfunnsutvikling spesielt.

Studiet kvalifiserer særlig for stillinger innen det offentlige næringsutviklings- og virkemiddelapparat på statlig, fylkeskommunalt, interkommunalt og kommunalt nivå, som for eksempel Innovasjon Norge, SIVA, departementer, næringsavdelinger i fylkeskommuner og kommuner, interkommunale nærings- og utviklingsselskaper, private næringsutviklings-, konsulent- og destinasjonsselskaper, inkubatorer og næringshager, samt ikke-statlige, frivillige organisasjoner, inkludert nærings-, fag- og bistandsorganisasjoner.

NTNU
7491 Trondheim

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke...

Les mer og vis alle utdanninger ved NTNU

Highlights