Integrert Master

Ingeniørgeologi

NTNU, i Trondheim
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Ingeniørgeologi

Ingeniørgeologi handler om geologisk kunnskap knyttet til bruk av undergrunnen og grunnvannsressurser og til forebygging av fjellskred, jord- og kvikkleireskred.

Du lærer hvordan sikre tunneler og berganlegg skal bygges og hvordan skred og ras kan forhindres. Gjennom kunnskap om bergets, løsmassenes og grunnvannets egenskaper kan du bidra til å unngå at samfunnet gjør unødig skade på naturen og at naturen gjør unødig skade på samfunnet.

Som sivilingeniør i ingeniørgeologi fra NTNU er du ettertraktet i arbeidsmarkedet. De aller fleste av våre studenter går ut i relevant jobb rett fra studiet. Du kan jobbe i bygge- og anleggsbransjen, ingeniørbedrifter og konsulentbransjen, nasjonalt eller internasjonalt. Arbeidsplassene finner du både i privat eller offentlig sektor. 

NTNU
7491 Trondheim

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke...

Les mer og vis alle utdanninger ved NTNU

Highlights