Bachelor

Byggingeniør

NTNU, i Trondheim (+2 locations)
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Byggingeniør

Vil du være med på å planlegge bygg, vei, vann og avløp, og samtidig sørge for en grønnere fremtid? Byggebransjen er Norges største fastlandsnæring og har en sentral rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn. For å få utslippsfrie byggeplassser, hus som krever lite energi og gjenbruke gamle byggematerialer, må hensynet til miljøet inngå i alle byggeplaner. I tillegg vil kraftig nedbør, svingninger i temperatur, og økt fare for flom, skred og stormflo gi ekstra utfordringer for veier og anlegg i Norge. På byggingeniørstudiet blir du rustet til å møte disse utfordringene, og bransjens forventninger til innovasjon og produktivitet.

Som byggingeniør vil du delta i bygging og prosjektering av bygg, veier, broer, avløpsanlegg og renseanlegg, og samarbeide med arkitekter, andre ingeniører og fagfolk som deltar i en byggeprosess. Digitale platformer brukes til planlegging og oppfølging av prosjekter gjennom hele byggeprosessen.

Bygge- og anleggsbransjen omsetter hvert år for over 500 milliarder kroner i Norge, og har aktiviteter i hele landet. Dette omfatter både nye bygg og anleggsprosjekter, samt vedlikehold og rehabilitering av det som allerede er bygd. Som byggingeniør er du ettertraktet i bransjen og har mange muligheter til å bli en del av denne verdiskapningen. Du kan f.eks. jobbe med planlegging, prosjektering og bygging av hus, broer, veier samt vann- og avløpsanlegg.

NTNU
7491 Trondheim

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke...

Les mer og vis alle utdanninger ved NTNU

Highlights