Bachelor

Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk

NTNU, i Trondheim
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk

Ville Norge ligget på verdenstoppen i likestilling mellom kjønnene dersom Et dukkehjem aldri hadde blitt skrevet? Hva ville The Lord of the Rings og Game of Thrones vært uten den norrøne litteraturen? Hvordan endrer språket seg gjennom bruken av sosiale medier?

Bachelorstudiet i nordisk gir deg en grunnleggende forståelse av hvordan nordisk, og særlig norsk, språk og litteratur har utviklet seg fra norrøn tid og fram til i dag.

De fleste som studerer nordisk, utdannes til norsklærere. Våre studenter blir imidlertid også forskere, journalister, forlagsmedarbeidere, informasjonskonsulenter i både det offentlige og private næringsliv, samt rådgivere og saksbehandlere i universitets- og høyskolesektoren. I samtlige av disse er god språkbeherskelse og analytisk tenkning del av yrkets nøkkelkompetanse.

NTNU
7491 Trondheim

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke...

Les mer og vis alle utdanninger ved NTNU

Highlights