Master

Nordiske studier (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Nordiske studier (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Avhengig av hvilken studieretning du studerer, kan du med en mastergrad fra nordiskprogrammet forklare sentrale begreper, metoder og teorier innenfor norsk og nordisk litteratur, språk eller tekst og innenfor tilegnelse av norsk som andrespråk.

                                                                                                                                                                                                

Du vil kunne analysere tekster ut fra litteratur- og/eller kommunikasjonsvitenskapelige teorier, og beskrive og vurdere tekster (skjønnlitterære og/eller sakprosa) i forhold til grammatiske regler, retoriske prinsipper og estetiske normer. Du kan også gi råd om god språkføring og hensiktsmessig kommunikasjon, i tillegg til å selv uttrykke deg klart og hensiktsmessig i tale og skrift i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Du søker direkte til en av følgende studieretninger:

  • Litteraturformidling
  • Nordisk litteratur
  • Nordisk språk
  • Norsk som andrespråk
  • Retorikk og kommunikasjon
                             
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights