Årsstudium

Etikk

NTNU, i Trondheim
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Etikk

Årsstudiet i etikk passer for deg som er engasjert i etiske utfordringer og viktige samfunnsspørsmål, og som ønsker et faglig grunnlag for å kunne håndtere slike problemstillinger. 

Etikk handler om de moralske og politiske idealer vi til syvende og sist vil stå for, som privatpersoner, yrkesutøvere, og samfunnsborgere: Hva slags person vil du være, og hva slags samfunn vil vi ha og kjempe for? Våre svar på slike spørsmål peker mot hvilke valg vi bør ta, hvordan vi bør forholde oss til hverandre, og hvordan vi bør organisere samfunnet.  

Årsstudium i etikk kan inngå som fag 2/breddeår i bachelorprogram som har mulighet for det, og som førsteår i bachelorstudiet i filosofi og etikk. 

NTNU
7491 Trondheim

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke...

Les mer og vis alle utdanninger ved NTNU

Highlights