Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-20 av 25 treff
Viser 1-20 av 25 treff
12

Mer om filosofiske fag

Filosofiske fag er et godt utgangspunkt for enhver utdanningsvei. Derfor er det gjerne obligatorisk å ha gjennomført ex phil og/eller ex fac når man går i gang med høyere utdanning. Dette gjelder ikke alle, og noen velger derfor å ta det som et ekstra fag eller en hel utdannelse innen fagområdet i seg selv.

Utdanning

En forberedende studie

Ex Phil / Ex Fac gir en innføring filosofiens historie, etikk, vitenskapsteori og vitenskapelig metode. Gjennom studiet stilles grunnleggende spørsmål ved ting som ellers virker selvfølgelige og vanligvis blir tatt for gitt. Studentene blir kjent med filosofiske og vitenskapsteoretiske refleksjoner når det gjelder   tanker, erfaringer og virksomheter innenfor ulike vitenskapelige fagområder og det daglige liv. I tillegg får studentene et innblikk i egne forutsetninger og egen tenkningshorisont og begrensninger.

Ex Phil og Ex Fac

Ex Phil får man kjennskap til et utvalg representative tenkere, med vekt på deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter. Du skal kunne gjøre rede for grunnelementer i språkteorien, filosofi, etikk, moral, logikk og argumentasjon, samt gjøre rede for noen grunntrekk og viktige problemstillinger fra vitenskapens historie.

Ex Fac får man innblikk i viktige forutsetninger for vitenskapelig virksomhet, slik at en blir mer kjent med metoder og ikke minst normer for redelig og fruktbar forskning. Studiet drøfter etiske grunnlagsspørsmål, yrkesetikk og menneskesyn med relevans til både vitenskapelig arbeid og den menneskelige og samfunnsmessige virkeligheten dette skal tjene.

Filosofi

Når du studerer filosofi får du en uovertreffelig trening i å tenke kritisk. Et tankesett som er praktisk innen de fleste områder. Filosofiske studier passer ikke bare som et komplement til nesten alle studier, men også innen all mulig forskning og i mange praktiske virksomheter. Du øver deg opp til å argumentere logisk, får forståelse for kompliserte resonnement samt analytiske evner til å håndtere filosofiske spørsmål og språklige feller. Praktisk filosofi kan defineres som studier av filosofiske hjørnesteiner for å skape et praktisk tankesett. Disse vektlegger vurderinger, handlingsnormer og livsholdning.

Studier i utlandet

En rekke ulike skoler utenlands tilbyr også filosofiske studier. USA og Australia er to land med større universitet som tilbyr filosofiske utdannelser og kurs. Om du vil reise utenlands å studere filosofi på egen hånd gjør du det lettest gjennom selv å kontakte skolen for studieinformasjon. Du kan også velge å få hjelp av en studieformidler når du vil studere filosofi utenlands. Det er en praktisk og lettvint måte som mange velger ettersom man da vil få hjelp med informasjon, karakteroversetting og spørsmål angående bolig, visum og lignende.

Filosofiens retninger

  • Menneskelig kunnskap
  • Vitenskapens utvikling
  • Prinsippene for å tenke
  • Argumentasjon og kommunikasjon
  • Metafysikk
  • Filosofiens egen historie

Personlige egenskaper og jobbmuligheter

Du bør være glad i å lære deg teori og historie, og det kan være en fordel om du er samfunnsinteressert. Mange som utdanner seg innen filosofiske fag jobber som selvstendig næringsdrivende, lærer, forsker eller rådgiver.

Sammenlign
Relevante fagområder
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!