Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-29 av 29 treff
Viser 1-29 av 29 treff
 

Mer om Ex Phil / Ex Fac 

Ex Phil / Ex Fac gir en grunnleggende innføring i filosofiens historie, logikk, vitenskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og vitenskapelig metode. Ex Phil / Ex Fac skal forberede studentene og er som regel obligatorisk hvis man ønsker å ta en høyere utdanning ved et universitet eller høyskole.   

Et forberedende studie

Ex Phil / Ex Fac gir en innføring filosofiens historie, etikk, vitenskapsteori og vitenskapelig metode. Gjennom studiet stilles grunnleggende spørsmål ved ting som ellers virker selvfølgelige og vanligvis blir tatt for gitt. Studentene blir kjent med filosofiske og vitenskapsteoretiske refleksjoner i forhold til tanker, erfaringer og virksomheter innenfor ulike vitenskapelige fagområder og det daglige liv. I tillegg får studentene et innblikk i egne forutsetninger og egen tenknings horisont og begrensninger.

Ex Phil

I Ex Phil får man kjennskap til et utvalg representative tenkere, med vekt på deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter. Du skal kunne gjøre rede for grunnelementer i språkteorien, filosofi, etikk, moral, logikk og argumentasjon, samt gjøre rede for noen grunntrekk og viktige problemstillinger fra vitenskapens historie.

Ex Fac

I Ex Fac får man innblikk i viktige forutsetninger for vitenskapelig virksomhet, slik at en blir mer kjent med metoder og ikke minst normer for redelig og fruktbar forskning. Studiet drøfter etiske grunnlagsspørsmål, yrkesetikk og menneskesyn med relevans til både vitenskapelig arbeid og den menneskelige og samfunnsmessige virkeligheten dette skal tjene.

Hvor kan man studere?

I Norge kan man studere Ex Phil / Ex Fac ved et universitet, høgskole eller folkeuniversitet. Det er også mulig å ta Ex Phil / Ex Fac i utlandet. European College of Liberal Arts tilbyr studier som bygger videre på innføringsemnene og er mer omfattende.  

Filosofi

Når du studerer filosofi får du en uovertreffelig trening i å tenkte kritisk. Et tankesett som er praktisk innen de fleste områder. Filosofiske studier passer ikke bare som et komplement til nesten alle studier, men også innen all mulig forskning samt i mange praktiske virksomheter. Du øver deg opp til å argumentere logisk, får forståelse for kompliserte resonnement samt analytiske evner til å håndtere filosofiske spørsmål og språklige feller.

Praktisk filosofi kan defineres som studier av filosofiske hjørnesteiner for å skape et praktisk tankesett. (Metafysikk, kunnskapsteori, logikk) Disse vektlegger vurderinger, handlingsnormer og livsholdning.

Teoretisk filosofi studerer blant annet de ulike prinsippene for;

Filosofiens retninger

 • menneskelig kunnskap
 • vitenskapens utvikling
 • prinsippene for å tenke
 • argumentasjon og kommunikasjon
 • metafysikk
 • filosofiens egen historie

I Norge kan du studere filosofi som kurs eller utdannelse på nesten alle høyskoler og universitet. Eksempel på filosofiske retninger kan være;

Hvor kan jeg studere?

 • vitenskapsfilosofi
 • språkfilosofi
 • religionsfilosofi
 • kritisk tankesett
 • logikk
 • estetikk

En rekke ulike skoler utenlands tilbyr også filosofiske studier. USA og Australia er to land med større universitet som tilbyr filosofiske utdannelser og kurs. Om du vil reise utenlands å studere filosofi på egen hånd gjør du det lettest gjennom selv å kontakte skolen for studieinformasjon. Du kan også velge å få hjelp av en studieformidler når du vil studere filosofi utenlands. Det er en praktisk og lettvint måte som mange velger ettersom man da vil få hjelp med informasjon, karakteroversetting og spørsmål angående bolig, visum og lignende.

Gjennom å skaffe deg en utdannelse uansett type, er det en god investering i både tid og penger og ikke minst øker du dine muligheter til å få jobb i framtiden.

Sammenlign
Relevante fagområder
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg 
oppdatert om høyere utdanning

*