Viser 1-20 av 29 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 29 treff
1
2

Hva er virkeligheten? Hva er meningen med livet? Hva er moral? Hva er kjærlighet? I filosofi stiller man spørsmål rundt menneskets eksistens og verden, hvor målet ikke nødvendigvis er å finne noen konkrete svar eller sannheter. Filosofien verdsetter diskusjonen som oppstår når ulike tanker og kritiske refleksjoner møtes.

Utdanning i filosofi

En filosofisk utdannelse er tilgjengelig som en utdanning i seg selv eller kan utføres som en del av andre studier, ofte kjent som Ex. Phil. og Ex. Fac. På universiteter i Norge er det obligatorisk å gjennomføre Ex. Phil. og Ex. Fac. som en del av utdanningen sin. 

Examen Philosophicum og Ex Facultatum

Ex. Phil. og Ex. Fac. gir en innføring filosofiens historie, etikk, vitenskapsteori og vitenskapelig metode. Gjennom studiet stilles grunnleggende spørsmål ved ting som ellers virker selvfølgelige og vanligvis blir tatt for gitt.

Ex. Phil.

I Ex. Phil. får man kjennskap til et utvalg representative tenkere, som Descartes, Sokrates, Platon og Aristoteles, med vekt på deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter. Du skal kunne gjøre rede for grunnelementer i språkteorien, filosofi, etikk, moral, logikk og argumentasjon, samt gjøre rede for noen grunntrekk og viktige problemstillinger fra vitenskapens historie. 

Ex. Fac.

Ex. Fac. gir deg forkunnskaper relevant til din studieretning; i terminologi, historie og grunnleggende problemstillinger. Du vil drøfte etiske spørsmål, menneskesyn, utforske vitenskapelige metoder og hvordan vi bruker forskningsmetoder for å forstå mennesket og samfunnet vi lever i. 

Filosofi

Når du studerer filosofi får du en uovertreffelig trening i å tenke kritisk; et tankesett som er praktisk innen de fleste områder. Ikke bare er filosofiske studier relevant i nesten alle studier, men også innen all mulig forskning og i mange praktiske virksomheter. Du øver på å argumentere logisk, får forståelse for kompliserte resonnement samt analytiske evner til å håndtere filosofiske spørsmål og språklige feller. 

Studere filosofi i Norge

Utdanninger innen filosofi tilbys både på universitet, høyskole og akademier på alle nivåer. Dersom du ønsker en liten smakebit av hvordan det er å studere faget, kan du ta et kurs eller årsstudium i filosofi. Ønsker du å ta en full utdanning, tilbys både bachelor og master i filosofi. Ønsker du å undervise filosofi på universitetsnivå, kan du også ta en forskningsgrad (doktorgrad) i faget.

Studere filosofi i utlandet

En rekke ulike skoler utenlands tilbyr filosofiske studier. I USA og Australia finner du flere større universiteter som tilbyr et mangfold av filosofiske utdannelser og kurs, men det finnes også filosofiske i en rekke mindre og spennende land. Du kan velge å kontakte skolene du ønsker å studere ved på egenhånd, eller gå gjennom studieformidlere som hjelper deg gjennom hele søknadsprosessen. Velger du å få hjelp av studieformidlere, vil du også få annen informasjon som er relevant og viktig for ditt studieopphold, som for eksempel visum og bolig.

Personlige egenskaper

Som filosof bør du være nysgjerrig av natur og verdsette en god diskusjon. Du bør  like å sette spørsmål ved temaer som kan virke vanskelig, samt drives av å se ting fra flere sider fremfor å etablere fakta og sannheter. I tillegg bør du også generelt være interessert i å lære om ulike teorier og prøve å forstå disse med et kritisk og reflektert blikk. 

Jobbmuligheter

Mange som har en studiegrad i filosofi jobber innen undervisning, vitenskap eller med ulike administrative oppgaver ved utdanningsinstitusjoner. Eksempler kan være saksbehandling, forskning eller studentveiledning. Det finnes også muligheter for yrker innen journalistikk, markedsføring eller innenfor forlagsbransjen.

Sammenlign
Relevante fagområder
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!