Bachelor
Ingen anmeldelser

Filosofi, politikk og økonomi (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Filosofi, politikk og økonomi (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Hva er et godt samfunn? Hvordan er det organisert og bygd opp? Hvordan utnyttes ressursene effektivt? Hva er rettferdig fordeling av godene – og hvordan oppnår vi det? Hvordan blir relevante hensyn ivaretatt på rett måte? Hva er relevante hensyn, og hva er rett måte å ivareta dem på? Slike spørsmål får du belyst fra ulike faglige vinkler på dette studiet.

                                                                                                                                                                                                

Innhold i studiet

Dette studiet fokuserer på store og viktige samfunnsspørsmål. Her bringer vi sammen innsikter fra filosofi, politikk og økonomi så du får en solid bakgrunn for å forstå de store utfordringene i vår tid og hvordan man bidrar til løsninger.

I samfunnsøkonomi lærer du om hvordan økonomien virker, og hvordan politikken kan brukes til å påvirke hva som skjer. I mikroøkonomi ser vi på hvordan samspillet mellom enkeltaktører som individer og bedrifter bestemmer hva som skjer i markedene. I makroøkonomi ser vi på de store sammenhengene i økonomien, som samlet produksjon, arbeidsledighet, rentenivå og valutakurs.

Politikk handler om makt, ideer og muligheter for endring. På statsvitenskap lærer du om politiske prosesser og hvordan disse påvirker oss. Finanskriser, klimaforhandlinger og tautrekking i lokale kommunestyrer er dagsaktuelle eksempler på slike prosesser. Som statsviter får du en unik forståelse av de politiske prosessene og begivenhetene som ligger bak det dagsaktuelle nyhetsbildet.

Filosofi stiller de store spørsmål om verden, om hva som finnes, om hva verdi er og hvilken verdi noe kan ha, om hva et godt samfunn er, om rettferdighet og riktig fordeling, om hvilke hensyn som er relevante for ulike typer beslutninger. Filosofi gir særlig kompetanse i å analysere og forstå komplekse spørsmål.

Dette studieprogrammet bringer de tre fagene filosofi, politikk og økonomi sammen til en helhet. Du fordyper deg i ett av fagene innenfor denne helheten, og kan fortsette på master i det faget.

Studiemiljø

Programmet har et eget studentutvalg som arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter for studentene på programmet. I tillegg har alle de tre fagene har aktive fagutvalg og studentforeninger som blant annet arrangerer debattkvelder, studieturer og fester. Studenttidsskriftene Filosofisk supplement på filosofi og Zoon Politikon på statsvitenskap og Observator på økonomi drives av og for studenter.

Jobb og videre studier

Fullfører du dette programmet, kvalifiserer du deg for arbeid innenfor offentlig forvaltning, medier, frivillige organisasjoner, skoleverket, eller næringslivet. Aktuelle arbeidsoppgaver er forvaltningsoppgaver innen kommune eller stat, utredningsoppgaver, eller formidlings- og informasjonsarbeid.

Avhengig av fordypningen din kan du søke opptak til master i:

  • Filosofi
  • Statsvitenskap
  • Economics
  • Peace and Conflict Studies
  • Theory and Practice of Human Rights

I tillegg vil du kunne søke opptak til master i:

  • Development, Environment and Cultural Change
  • ESST - Society, Science and Technology in Europe
  • Teknologi, innovasjon og kunnskap

 

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights