Vis studentum.no som: Mobil

Ex.phil., ex.fac. og innføring i sosiologi

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Kortere studier
Horten
Heltid
Støttet av lånekassen

Ex.phil., ex.fac. og innføring i sosiologi

Studiet gir en innføring i filosofiens historie, vitenskapsfilosofi og etikk. Du får en bred innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter med vekt på sosiologi.

Hvorfor studere ex.phil. og ex.fac.

Både ex.phil. og ex. fac. er obligatoriske emner i bachelorgradene i historie og sosiologi ved USN.

Ex.phil. og ex.fac. skal forberede deg som student for videre utdanning og forskning. Emnene inngår i bachelor- og mastergradsstudier ved universiteter og høgskoler i Norge.

Emnene er også åpne for andre søkere som ikke er tatt opp på noe studieprogram.

Dette lærer du hos oss

Examen philosophicum (7,5 studiepoeng)

 • Emnet gir en innføring i filosofi og filosofiens historie, fra antikkens Sokrates, Platon og Aristoteles og frem til moderne tenkere som blant andre Kierkegaard, Nietzche, Gadamer og Simone de Beauvoir.
 • Studiet skal kvalifisere studentene for videre studier og forskning ved å gi kjennskap til filosofiske temaer som er grunnleggende for å forstå andre fags begreper og debatter.
 • Emnet viser at all kunnskap hviler på bestemte forutsetninger og at kunnskap hele tiden er i utvikling. Vitenskapelig kunnskap er ikke urokkelig og hugget i stein, men noe dynamisk som hele tiden endrer seg.
 • I tillegg til å inngå som en sentral del av studentens utdannelse, vil emnet også bidra til dannelse; at studenten opparbeider evne til kritisk-selvstendig tenkning ledsaget av lyttende, dialogisk holdning - både i sitt intellektuelle arbeid og sin livsverden.

Examen facultatum (7,5 studiepoeng)

 • Emnet presenterer sentrale tenkemåter, teorier, modeller, begreper og metoder innenfor samfunnsvitenskapene, og studentene får innsikt i de grunnleggende forskjellene mellom samfunnsvitenskap.
 • Studiet er særlig rettet mot å forstå grunnleggende problemstillinger innenfor historie og sosiologi, men egner seg som en generell introduksjon også for dem som sikter seg inn mot videre studier i andre samfunnsvitenskapelige fag, eksempelvis sosialantropologi, statsvitenskap, økonomi og psykologi.

Innføring i sosiologi (15 studiepoeng)

 • Emnet gir primært en innføring i sosiologi, men er tverrfaglig og vil være relevant for alle med interesse for å forstå mennesker, samfunn og historie.  Sentrale spørsmål, tenkemåter, begreper og teorier i sosiologien blir presentert.
 • Hvordan kan vi forstå forholdet mellom individ og samfunn? Former vi samfunnet eller blir vi formet av samfunnet? Hva holder et samfunn sammen, og hva er det som skaper utvikling?
 • Emnet vil gi en oversikt over de lange linjene i verdenshistorien og en innføring i de sentrale samfunnsformene som har eksistert, særlig jeger- og sankersamfunn, jordbrukssamfunn og moderne industrisamfunn.
 • Emnet vil gi en oversikt over sentrale trekk ved den sosiale ulikheten i moderne samfunn og en innføring i hva som kjennetegner globaliseringen i vår egen samtid.
 • Emnet vil stimulere studentene til å reflektere over forskjellene mellom ulike samfunnsformer: Kan vi snakke om fremskritt i historien, slik at moderne samfunn på viktige måter er bedre å leve i enn tidligere samfunnsformer?

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!